ZDRAVOTNICTVÍ NA DĚČÍNSKU

Žádáme, aby Ústecký kraj, Všeobecná zdravotní pojišťovna a další pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence ve vztahu ke zdraví a zdravotním službám občanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost a kvalitu zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku a začaly plnit zákony a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále nezhoršovaly už i tak nedostatečnou úroveň...

Zdravotní pojišťovna má pod hrozbou pokuty až 10 milionů korun povinnost zajistit místní dostupnost hrazené péče, v případě nemocnic v dojezdové době do 60 minut. Pokud se pacient nemůže přepravovat vlastním vozidlem nebo hromadnou dopravou, má nárok na zajištění nebo proplacení dopravy do nemocnice i z nemocnice zpět do místa bydliště.

Lužické nemocnici v Rumburku hrozí podle aktuálních informací insolvenční řízení. Vstupem do insolvenčního řízení nezaniká povinnost nemocnice nadále pečovat o pacienty. Pokud ale dojde k pozastavení výplat a zaměstnanci podají výpovědi, hrozí faktické omezení či ukončení provozu. Pokud by se rozpadly týmy lékařů a sester, zánik nemocnice by se...