ZDRAVOTNICTVÍ NA DĚČÍNSKU

Zdravím na konci prázdnin. Doufám, že jste si všichni odpočali a užili se dovolených, slunce, hor, rybníků a snad i moří. Krátce, co se mezitím událo či brzy udá:

Novela energetického zákona byla předložena proto, aby usnadnila povolovací procesy pro obnovitelné zdroje. Novela samotná je jistě nezbytná, ostatně to ukázalo i hlasování ve Sněmovně, kde ze 173 přítomných poslanců hlasovalo plných 173 poslanců pro. Což je až zarážející. Když se něco nelíbí hlavně velkým, jako je ČEZ a podobně silní hráči,...

V úterý 22. listopadu 2022 v Hlavním sále Valdštejnského paláce spolupořádal náš senátní výbor konferenci s názvem "Udržitelně a dostupně: energetická bezpečnost v čase transformace".

pro aprílový postvelikonoční newsletter jsem pro Vás vybral následují informace:

Zpráva o České republice za rok 2020 (každoroční zhodnocení ekonomické a sociální situace jednotlivých členských států EU Evropskou komisí) konstatovala: