USNESENÍ SENÁTU, ZPRAVODAJSKÉ ZPRÁVY

2021


Zpravodajská zpráva k Sociálnímu fondu pro klimatická opatření v rámci "Fit for 55" 


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2019Usnesení senátního výboru k přípravě Národního plánu obnovy (NPO)


Zpravodajská zpráva k NPO2020Zpravodajská zpráva k balíčku dokumentů k Pozměněnému návrhu VFR 2021 - 2027 


Informace pro Výbor ŽP k ukončení procesu EIA - Turów - dopis ministra ŽP ČR


Výzva ministrovi zdravotnictví na plénu senátu k financování regionálního zdravotnictví 


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2018 


Prezentace o vývoji strukturálně postižených regionů ve vztahu k ČR 


2019


158. usnesení Senátu z 8. schůze, konané dne 3. května 2019 k závěrům ze 17. veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně postižených regionech", konaného dne 29. ledna 2019 


2018


418.USNESENÍ SENÁTU z 15. schůze, konané dne 17. května 2018 k situaci ve strukturálně postižených regionech 


514. USNESENÍ SENÁTU z 18. schůze, konané dne 17. října 2018 k víceletému finančnímu rámci na období 2021-2027


532. USNESENÍ SENÁTU z 18. schůze, konané dne 18. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o EFRR, ESF, FS a ...