Lužická nemocnice Rumburk - odpovědi na nejčastější otázky

Různí lidé se na mě opakovaně obrací s nejrůznějšími dotazy ve věci rumburské nemocnice, a proto zde zveřejňuji zpracování odpovědí na nejčastěji zasílané otázky.

Těžko se mi vysvětluje, že jakkoli se snažím pomoci, nemohu nikdy plně nahradit ty, kteří jsou za vzniklou situaci zodpovědní, mají kompetence, rozhodují, hlasují, mají vliv na platby a finance atd. - v Rumburku, v regionu, na kraji či v Praze.

Co jste udělal pro zachování rumburské nemocnice?

Rozlišil bych zde minimálně dvě roviny:

  • jednak obecněji: systémové řešení problémů zdravotnictví, které se dlouhodobě zřetelně projevují i na případu rumburské nemocnice a Šluknovského výběžku, požadujeme jako senátoři po ministerstvu zdravotnictví cestou další ústavní stížnosti, kterou jsem pomáhal iniciovat a podepsal spolu s dalšími 48 senátory. Už opakovaně. Ústavní stížnost je obsáhlá a míří mj. právě na základ problému - dlouhodobý nedobrý systém financování regionálního zdravotnictví, které je v katastrofálním stavu a je podstatou problému nejen v našem regionu.
    Když nejde změnit systém po dobrém a velmi špatné provizorium z roku 1998 napomáhá velkým a fakultním nemocnicím a Praze na úkor nemocnic regionálních, kdy za stejný úkon, např. operaci, zaplatí zdravotní pojišťovny fakultním nemocnicím 3x více než nemocnicím regionálním, tak nezbývá, než se jako senátor pokoušet přes svou další pravomoc systém narovnat. Jestliže ta pokřivenost a dlouhodobé nedobré financování trvá dvacet let, regiony mají velké podfinancování všech svých možných zdravotnických zařízení.
  • a jednak konkrétně o zdravotnictví v příhraničí, na Děčínsku, Šluknovsku jsem za poslední 4 roky napsal bezpočet upozornění, dopisů a výzev a inicioval mnoho schůzek a jednání, obecně zveřejňuji

A docela poslední shrnutí aktivit ministrovi zdravotnictví z června 2019:
https://zbyneklinhart.cz/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-nemocnice-rumburk-m.pdf https://zbyneklinhart.cz/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-nemocnice-rumburk-m.pdf

Nepsal jsem samozřejmě jen dopisy, téměř vždy (i v jiných případech) je doprovodím osobním setkáním s ministrem či odpovědnou osobou, okomentováním, schůzkou, vysvětlením problému, apelem na konání. Právě, aby nezůstalo jen u povídání, dávám to k setkání či po něm do dopisu. Ale, bohužel platí obecně, že až na výjimky nefunguje státní správa a není nastavena odpovědnost a systematická práce, nedají se věci posouvat efektivně dopředu. Dokud není totální problém vyhrocen, který ve velkém přeberou média, neděje se nic. Obecně! Stát jakoby řídí čtvrtá liga!

Hned na počátku po mém nástupu do funkce v roce 2015 a aktivit kolem stavu zdravotnictví jsem zjistil, že ve schválených pravidlech plánovacího období fondů EU nemůže žádat o dotace ani rumburská ani varnsdorfská nemocnice a urgoval jsem změnu a možnost zařazení.

K tomu ještě širší poznámka - má velká aktivita v Praze je dostat podstatné finance přednostně do našeho postiženého kraje a regionu. Desítky miliard určených na kohezi mají jít přednostně a jasně - závazně do postižených regionů. EU už na to slyší, naše vládní instituce to blokují. Paradoxně právě až nyní se uvolňují peníze na financování investic v našem kraji a to i do zdravotnictví. A mezi předvybranými projekty je i nemocnice v Rumburku. Bohužel, bez připravené projektové dokumentace (pozn. to je v rámci tzv. Restartu a přesunu cca 7 miliard do postižených regionů).

Proč jste nebojovali i třeba s ostatními starosty dříve? (Proč se nezačalo dříve? A proč nebyla nemocnice předána Krajské zdravotní?)

Již před 4 lety jsme doporučovali městu Rumburk, aby jednal o předání nemocnice kraji. Později se zdálo, že to nakonec i tak dopadne. Opakovaně se o tom mezi Rumburkem a krajem jednalo. Ale my (zástupci ostatních obcí a měst Šluknovska) u toho vždy nebyli, a tak se těžko posuzuje, kde je pravda, kdo kdy kde co zvoral. Je ale jasné, že to bylo bez nějakého jasného tahu na branku. A s otálením a nekonzistentně. Bez jasného vedení a jednání se nikdy nic samo neudělá. V našem kraji je to docela typické v mnoha jiných oblastech, kraj se dlouhodobě propadá a je v mnohém nejhorší.

Proč obce a města nepomohla Rumburku s financováním nemocnice?

Města a obce Šluknovska by dokázaly dohromady vyčlenit maximálně řády mála milionů, což při ročně ztrátě nemocnice kolem 50 milionů nic neřeší. Především však odmítlo finančně přispět nejsilnější město Varnsdorf (má vlastní nemocnici), což by byla podstatná částka. Na druhou stranu platí, že naši občané jsou povinni platit zdravotní pojištění jako občané jiné části kraje či republiky, nicméně dostupnost zdravotní péče nemají rovnocennou (a jejich obce za ně mají ještě něco připlácet? Ten zásadní problém je jinde). Není dlouhodobě možné nahrazovat nefunkční státní systém dalšími nefunkčními neudržitelnými zásahy.

A když bychom jako obce připlácely, byla by k tomu muset být jasná pravidla, dohled, a dlouhodobě perspektivní směřování nemocnice, důvěra ve vedení a vlastníka atd.

Proč se zatím nepodařilo nemocnici zachránit?

Těch příčin je celá řada. Jednou z nich je nekonzistentní chování a liknavost jednání vedení města Rumburk v posledních cca 4 letech i kraje. Přičemž je zvláštní, že se to personálně propojuje, když vedení Rumburku bylo a v zásadě dosud je zároveň členem koalice na Kraji, v různých orgánech.

A poslední vývoj je pak velmi překotný a nesrozumitelný. Teď se během několika týdnů od vyhrocení situace - tedy vyhlášení záměru jít cestou dalšího neuhrazení ztrát ze strany města Rumburk (100% vlastníka společnosti), ke které jsme jako starostové Šluknovska vybízeli dávno, nedá najednou v řádu dnů reagovat. A to ani s podporou premiéra i ministra zdravotnictví. I přesto, že VZP chce a narychlo konečně koná a předložila novou velmi zajímavou nabídku na úhradu provozu nemocnice.

Je to ještě dost v běhu, premiér, ministr zdravotnictví, VZP, Ústecký kraj a Krajská zdravotní prohlašují, že mají dohodu o převzetí a zachování nemocnice. Ale nějak nerozumím tomu, proč součástí dohody asi není město Rumburk, proč se neúčastní jednání. Když jsou to navíc zástupci stejné politické strany a nás ostatní z toho vyloučili.

Kdo může za stav a za to, že nedaří zachovat nemocnici?

Každý máme nějaké kompetence a odpovědnost. O té své jsem odpovídal v úvodu.

Jinak je za kritický stav odpovědno mnoho institucí: dlouhodobě zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví především, Ústecký kraj... A majitel nemocnice, což je v relevantní době, kdy 100 % akcí vlastní město Rumburk. A manažerské vedení nemocnice jako akciové společnosti. Každý nějakým svým dílem.

Svůj díl zodpovědnosti také nesou krajští zastupitelé za Výběžek, kterých máme rekordní množství - šest! Když např. starostové měst a obcí Šluknovska chtěli vystoupit na jednání krajského zastupitelstva, málem ani nebyli vpuštěni. A s výjimkou zainteresovaných zastupitelů z regionu (z Rumburku) se nás, tedy starostů nikdo nezastal, ani slovo reálné vážně míněné podpory!

Navíc dva členové Rady města Rumburk jsou současně předseda a místopředseda Krajské zdravotní, a.s. A doplňuje je v dozorčí radě Petr Vomáčka z Dolní Poustevny.

Situaci komplikuje iracionální jednání mnohých, hlavně těch, co mají jednat a rozhodují... Do toho mnoho nejrůznějších zájmů. A teď už i formálních a právních náležitostí.

V regionu je mnoho lidí v nejrůznějších placených funkcích, kteří mají tak či tak nějakou odpovědnost, povinnost, někdy právní, někdy politickou. A viděli jste nějakou jejich aktivitu? Jednají, informují?

Proč jste premiéra a ministra neupozornil dříve?

Ministry jsem upozorňoval všechny, osobně i písemně. Např. ministra zdravotnictví Ludvíka (ČSSD) jsem přesvědčil, aby přijel a na místě se věci věnoval. Přijel na Velikonoce 2017. Nebudu ani říkat, co mi sděloval po setkání v Praze (mě tady při jeho návštěvě zapřeli, že prý jsem na dovolené). Bohužel, co se domluvilo, nedopadlo, nerealizovalo se.

S posledním ministrem jsem také mluvil opakovaně, psal mu, jednal s jeho podřízenými.

Opakovaně jsem informoval i premiéra, ale je jasné, že toho má mnoho. Když se situace vyhrotila do extrému a já vnímal, že je za vteřinu 12 a neviděl kolem sebe žádnou akci zodpovědných osob, napsal jsem premiérovi SMS a během půl hodinky jsme domluvili potřebu urgentní schůzky, kterou jsem pak s Úřadem vlády dojednal během několika dnů.

Bylo to hodně svérázné jednání, ale zdálo se, že zúčastnění chápou a v zásadě souhlasí. Hned bylo potřeba jednat, ale nějak to zase usínalo. Udělali jsme další jednání, ale reálně se vše dále prodlužuje na týdny, ne dny, které k tomu byly potřeba.

Ministr zdravotnictví ještě volal na radnici města Rumburk, při jednání ZM Rumburk psal starostovi SMS, aby ho ujistil, že domluvené řešení dotlačí s pojišťovnami do konce.

Následovala další jednání a schůzky. A pak slavnostně mediální prohlášení, že vše je vyřešeno, nemocnice bude zachráněna, převzata Krajskou zdravotní atp. Obávám se, že je to jen mediální výstřel. Že ta tzv. dohoda není realistickou dohodou, což jsem hned v Senátu říkal 24. 7. premiérovi a 25.7. ministru zdravotnictví. Vysvětlili mi, že vše mají dojednané a vše je jasné všem vč. Rumburka a nemocnice bude zachována. Jistě jste to četli v novinách, viděli v TV.
No, tak uvidíme, jak to tedy domluvili a jak to provedou, když se o tom ani nechtějí už bavit s jinými.

Proč se má investovat hromada peněz do vybudování nemocnice ve Varnsdorfu, když tam je dobrá léčebna dlouhodobě nemocných a bylo by potřeba ji spíše rozšířit?

Jeden zastupitel Varnsdorfu mi řekl v této souvislosti, že: "Konečně si tu ukradenou nemocnici vezmeme zpět." Nechápu tu stálou řevnivost. Jeden z důvodů krachu jednání je i tato latentní snaha - potopit Rumburk a mít připravený plán "B", to je přesun zdravotní péče do Varnsdorfu. Ale pro mnohé to byl a je plán "A". A stačilo jen blokovat a napomáhat nečinnosti. Dokonce i v Praze mi říkali (na těch nejvyšších místech), že je naštěstí dobře, že hned vedle ve Varnsdorfu je pro výběžek zmodernizovaná nemocnice s operačními sály. Když jsem jim řekl, že v jednom sále je jen jídelna, že sál je starý cca 30 let, zatímco v Rumburku je komplet zařízená nemocnice s moderními operačními sály, CT, rentgeny, biochemickou laboratoří, s certifikovanými zařízeními, velice se divili. Někdo podává zkreslené informace.

Vloni v červnu nám na schůzce na jasné otázky k nemocnici v Rumburku náměstek pro školství Ústeckého kraje Petr Šmíd z Varnsdorfu řekl, že neví, co bude s nemocnicí v Rumburku, že odpovídá za oblast školství. Na otázku, kde bude tedy v budoucnu zdravotnická škola, řekl, že tam, kde bude nemocnice. A desátou větou řekl, že "zdrávka" bude ve Varnsdorfu. Tak asi tak.

Mnohým stačí málo - blokovat, nic netvořit, předstírat, kecat, obsadit křesla a s kámošema držet basu. Pak docílíte mnohé. Nikoli ve prospěch většiny obyvatel, ale některých vybraných lidí.

Je tak těžké domluvit se na tak jednoduché a přitom důležité věci, jako je zachování nemocniční péče v regionu?

Kdyby všichni jednali racionálně, konzistentně, se znalostí atp., tak i tak by to bylo těžké. Ale to se roky nedělo. A je v tom spousty zájmů. A taky nezájmu...

Když jsem opakovaně urgoval především u ministerstva zdravotnictví či dalších, zazníval argument, že si nikdo na nic z regionu nestěžoval a nestěžuje, vše je v pořádku. Výrazněji se příslušné instituce začaly zajímat přes zimu, když si udělaly analýzu a zjistily, že u nás v nejsevernějším výběžku je nedostatečná kapacita zdravotních služeb, nejen nemocničních lůžek. A až pod tlakem se začalo jednat, podle mě pozdě a nekonzistentně. Ale bohužel zdravotnictví není v dobré kondici na mnoha místech v republice.

Co bude dál? Co bude se zdravotnictvím v našem regionu? Co má dělat pacient?

Nejen další výraznou a obsáhlou ústavní stížností velké části senátorů, ale intenzivním upozorňováním na stav se podařilo přesvědčit odpovědné, zejména ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny, že situace u nás opravdu není dobrá. A po dalších jednáních přišla nová nabídka VZP předpokládanému budoucímu provozovateli. Asi velice zajímavá i ekonomicky. Již předtím se obecně v regionálních nemocnicích navyšovaly platby řádově o více než 10 %, pokud fungovaly a měly výkony.

S ohledem na pacienty nějak reaguje VZP (https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/informace-pro-pojistence-vzp-ze-sluknovskeho-vybezku-ve-veci-zajisteni-zdravotnich-sluzeb), ale i menší flexibilnější pojišťovny, se kterými také starostové Šluknovska měli několik jednání, vstřícně zareagovala na vzniklou situaci zejména RBP (https://www.rbp213.cz/cs/zdravotni-pojistovna-rbp-je-pripravena-hradit-obcanum-ze-sluknovskeho-vybezku-nahradni-zdravotni-peci-v-sousednim-nemecku/a-537/)

Na svém webu jsem ve snaze alespoň trochu pomoci také nechal zpracovat a zveřejnil:

Další informace jsou či budou mých stránkách www.zbyneklinhart.cz či na mém FB www.facebook.com/linhart.krasnalipa

A budeme pokračovat s dalšími informacemi.

A ještě budou jednat jednotlivé orgány, krajské zastupitelstvo ÚK, městské zastupitelstvo Rumburk, orgány Krajské zdravotní atp. Ale zdá se mi, že se o reálném a realistickém řešení nejedná, předstírá se a hrají se jen nějaké mediální hry, píše na facebook, píše do novin. To je bohužel obecně velký problém - řešení se předstírá, mnohým voličům to tak nějak stačí.

Často se mě lidé ptají, co budu dělat dále. No, nejsem ministr zdravotnictví, vládní poslanec (ty tu máme dva), ani hejtman, ani zástupce vlastníka nemocnice, ani vedení nemocnice, atp. Snažím se ale intenzivně všechny tlačit k tomu, aby jednali a konali.

Ptáte se mě, ale co dělají ti, co jsou reálně zodpovědní? Většinou mlčí. Pak budou hledat viníky.

Váš senátor

Zbyněk Linhart

1. srpna 2019