Newsletter březen 2024

13.03.2024

Vážení přátelé,

poslední měsíc byl hektický, pojďme rovnou na to:

1) Otevřete České Švýcarsko

Minule jsem celý newsletter věnoval této výzvě, teď jen aktualizace. Premiér na výzvu reagoval tímto dopisem. Takže nic. Správa NPČŠ a MŽP od zveřejnění výzvy ale vypouští do mediálního prostoru i mnoho, řekněme, zavádějících informací, viz třeba i další bod k návštěvnosti. Ale i mnohé další. Proto byla za obce a signatáře poslána na MŽP a SNPČS tato žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V ní se v zásadě po rezortu chce, aby doložil, co říká. Aby to nebylo jen obranné plácání do vody, a abychom alespoň tušili, co nás v regionu národního parku ještě ne/čeká a měli v ruce něco, nad čím by šla vést racionální diskuze. Kdyby chtěli.

2) Návštěvnost Českého Švýcarska v roce 2023

V turistické destinaci České Švýcarsko, která zahrnuje celý okres Děčín a z Ústeckého okresu katastry obcí Petrovice, Tisá a Libouchec, navzdory vší možné nepřízni nejen osudu dosáhly v roce 2023 počty ubytovaných návštěvníků vysokých hodnot. Je za to třeba poděkovat Ústeckému kraji, který po požáru pomohl nastartovat cestovní ruch 11 miliony Kč na ubytovací poukazy (z toho 5 mil. Kč bylo po peripetiích proplaceno MMR). Díky tomu bylo v destinaci realizováno cca 30 000 noclehů navíc (podle dotazníkového šetření by 91% účastníků pobyt bez těchto voucheru nerealizovalo). Za dalších 10 milionů korun Ústecký kraj zaplatil v Českém Švýcarsku edukační a ozdravný pobyt středoškolákům a dětem z dětských domovů. Další 2 mil. Kč uvolnil Ústecký kraj na shuttle busy okolo Hřenska. A zajistil také akci "doprava/MHD zdarma" pro všechny ubytované návštěvníky. V neposlední řadě Ústecký kraj poskytl 2 mil. Kč navíc na posílení marketingu destinace. Toho se excelentně zhostila o.p.s. České Švýcarsko kampaní s názvem "Chybí nám tu lidi", za kterou získala Velkou cenu cestovního ruchu, během níž vyšlo 230 pozitivních článků, reportáží, rozhovorů a vystoupení. Přehled vybraných marketingových akcí v roce 2023

Kde se naopak loni nedařilo, byl národní park a centrální části kolem parku v Hřensku a Mezné. Návštěvnost samotného území parku (80km2, jen desetina okresu Děčín, resp. evidované destinace, za kterou jsou výsledky ČSÚ) se loni pohybovala pod úrovní roku 2012. Proti předkovidovému roku šlo o propad o 37% (z 1,1 milionů průchodů změřených v roce 2019 se to loni propadlo na pouhých 0,7 milionů). Národní park tak měl v roce 2023 nejnižší návštěvnost za posledních 10 let. V mediálních výstupech správy a MŽP se zavrtí psem tak, že rezort pomlčí o sčítačích, kde se proti roku 2019 změřené průchody propadly na úroveň jednotek procent (např. 10% Edmundova soutěska – z 300 tisíc propad na 30 tisíc, 4% Gabrielina stezka – ze 182 tisíc propad na 6,7 tisíc) a místo toho medializují jen ty vybrané sčítače, kde to dopadlo ještě jakž takž (např. 98% Krásnolipsko, ač ani toto není žádná rekordní návštěvnost; jde o změnu pár tisícovek). Když zmizeli lidi z centrální části parku, kde nikam pořádně nemohli, člověk by čekal, že ostatní sčítače budou alespoň na dvojnásobku. To se nestalo, ale naštěstí zanedbaný a na mnoha místech neprůchozí stav v parku zachránily jiné části destinace Českého Švýcarska, finanční podpora Ústeckého kraje a výborně odvedený marketing OPSky České Švýcarsko. Mediální manipulace a novinářská povrchnost však stačí a je to jako se vším v naší zemi. Natřeme to na růžovo a je to (zde je článek k návštěvnosti v Českém Švýcarsku v roce 2023, kde jdou publikované údaje očištěné o záměrný informační šum)

3) Krajská zdravotní, a.s.

Jistě jste zaznamenali poslední kauzu KZ, a.s. (odvolaný ředitel setrvává ve vazbě) a zastavení financování projektů nemocnic (za stovky milionů). Na krajském zastupitelstvu jsem k tomu řekl zhruba to, že:

  • za poslední 3 roky jsme schválili investice do rumburské nemocnice z rozpočtu 2022 a 2023 ve výši 200 + 200 milion korun (k nim jde připočíst navíc ještě 150 mil Kč z finančního nástroje React-EU na vybavení). Dodnes se ale fakticky nic zásadního nestalo. Krajské zastupitelstvo a rada kraje, která má věci určovat a vynucovat, tomu jen trpně přihlíží…
  • Krajská zdravotní, a.s. a vůbec zdravotnictví je v našem kraji zásadní téma. KZ, a.s. je obrovská firma, s velkým rozpočtem a vlivem, s dopadem na zdraví stovek tisíců obyvatel. Přesto zdravotnictví vede radní, který dělá zároveň starostu velkého města. Jak to pak může fungovat? Vím, o čem mluvím, jsem 30 let starostou, posledních 10 let neuvolněným místostarostou. A kde je politická odpovědnost?
  • Při diskuzi o potřebě pomoci pro náš strukturálně postižený kraj, včetně financí, stále narážím v Praze na centrálních orgánech u politiků a úředníků na pseudoargumentaci, že když už tady zrovna nejsme blbí a neschopní, a dokážeme o prostředky pro jednou požádat, tak je pro změnu zase rozkrademe. Zase jsme jim bohužel nahráli na jejich výmluvy.
  • Jak už na základě zkušenosti víme, vyšetřování a souzení rozkrádání EU fondů se táhne roky. Během té doby můžeme čekat i komplikace při vyúčtování zatím nezastavených EU fondů – kdo bude chtít v Praze podepsat proplacení dotací, kde běží vyšetřování ze závažné trestné činnosti? Stovky milionů tak mohou být roky zmrazeny. Toto bude mít dopad i na finance KZ i rumburskou nemocnici.

4) Nový stavební zákon

Na 1. března jsme za náš Výbor svolali do Senátu kulatý stůl na téma aplikace nového stavebního zákona, který má nabíhat už od 1.7.2024. A předvolali si odpovědné z MMR. Přišel i pan ministr. Dosud totiž není ani jeden prováděcí předpis (po dvou letech) a dokonce není ani digitální platforma – portál!, viz dále. A mnoho věcí zůstává nejasných a nepřipravených. Na úřadech nejsou lidi, natož kvalifikovaní pro práci s novými technologiemi atd. Bylo by dobré odsunout účinnost z 1. 7. 2024 na alespoň 1. 1. 2025. Minimálně. Jinak nám celé stavební řízení brzy zkolabuje. Vidíme přece, jak to dopadá v jiných oblastech digitalizace v ČR, kde se přitom připravovali. A vidíme, že sice už v červenci máme vyřizovat všechna potřebná stavební povolení digitálně, ale teď v březnu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už podruhé! zrušil výběr dodavatele toho portálu. Je to přitom klíčová součást celé digitalizace. To není možné snad ani pochopit. MMR je ústřední orgán státní správy zodpovědný za legislativu v oblasti veřejných zakázek. A další nezávislý úřad ke kontrole - ÚHOS opakovaně ruší zakázky MMR. Přitom kdo už jiný, než tyto dva úřady by se spolu měly umět shodnout na výkladech předpisů a komunikovat, a vědět, jak se mají zakázky dělat? Jak to asi může bez oddálení účinnosti dopadnout, když má digitalizace fungovat za 4 měsíce?

Další proběhlé události, kterými se zabýváme na senátním výboru, jako otevřený dopis Svazku obcí Křivoklátsko, ve kterém je poukazováno na nestandardní postupy a absenci zákonem předepsaných náležitostí při procesu vyhlašování Národního parku Křivoklátsko, petici "Proti návrhu na vyhlášení CHKO Soutok", ve které signatáři žádají zrušení celého procesu vyhlášení CHKO Soutok a zasazení o znovuobnovení demokratických postupů v připravovaných záměrech MŽP, odpor některých obcí v Krušných horách proti zřízení CHKO, a další, co po celé republice signalizuje, že stávající pojetí ochrany přírody je vykonáváno zásadně chybně a přírodě a životnímu prostředí ani lidem nepřináší nic dobrého, to už si nechme na někdy jindy.

Hezký březen a nástup jara přeje Váš senátor,

Zbyněk Linhart