Návštěvnost Českého Švýcarska v roce 2023

13.03.2024

České Švýcarsko se prezentuje jako "krajina plná tajemství". Tajemstvím regionu je, že představuje dvě reality, které běžný smrtelník od sebe rozlišit nedokáže. Dvě Česká Švýcarska.

První České Švýcarsko je národní park. Má rozlohu zhruba 80km2, leží na části území okresu Děčín. Reprezentuje jej státní Správa národního parku České Švýcarsko.

Druhé České Švýcarsko je turistická destinace. Zahrnuje celý okres Děčín, plus katastry obcí z Ústeckého okresu - Petrovice, Tisou a Libouchec. Destinace má celkovou rozlohu zhruba 1000km2. Je cca 12x větší, než národní park. Destinaci reprezentuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. K ní je přidružen Destinační fond Českého Švýcarska, v němž jsou sdruženy desítky lokálních aktérů, od místních samospráv přes neziskovky až po podnikatelské fyzické i právnické osoby.

Mapa destinace České Švýcarsko
Mapa destinace České Švýcarsko

Jakkoli veřejnost mezi těmito dvěma Českými Švýcarsky příliš nerozlišuje, uvnitř napětí roste. A to zejména pro způsob managementu národního parku. Situace je již tak neudržitelná, že v lednu 2024 odešla premiérovi výzva "Otevřete České Švýcarsko", v níž se uvádí, že jestliže státní orgány ochrany přírody nezmění své přístupy a nezlepší správu svěřeného území, místní obyvatelé zde nechtějí a nepotřebují mít takto spravovaný národní park.

Státní "ochránci" na to reagovali tím, že České Švýcarsko je naopak stále přitažlivé, až tak, že loni byla dokonce návštěvnost rekordní, lepší než v předkovidovém roce 2019. Jako že si místní aktéři nemají na co stěžovat. Všechno je, jak má být, možná ještě lepší a resort životního prostředí si dokonce neváhal připsat zásluhy na tomto výsledku a poděkovat si za to. Zapomněli jen řádně rozlišit ta dvě Česká Švýcarska a důvody návštěvnosti. V národním parku České Švýcarsko rozhodně návštěvnost rekordní nebyla. Byla až tak mizivá, že se pohybovala pod úrovní roku 2012, jak dokládá graf monitoringu návštěvnosti:

Monitoring návštěvnosti pomocí automatických sčítačů v národním parku ČŠ. Zdroj dat: SNPČŠ
Monitoring návštěvnosti pomocí automatických sčítačů v národním parku ČŠ. Zdroj dat: SNPČŠ

Jak se z tak evidentního propadu návštěvnosti národního parku dá udělat návštěvnost rekordní? Selekcí jen těch dat, které hrají do karet. Správa národního parku má v jedné nepřerušené řadě data minimálně z 10 sčítačů uvnitř parku. Dosud návštěvnost parku deklarovala součtem průchodů naměřených všemi těmito sčítači dohromady. Za rok 2023 by takto ale proti 2019 vyšel propad o 37%. A to se zrovna nehodí do krámu. Pomlčí tedy o sčítačích, kde byla proti roku 2019 návštěvnost minimální, někde i jen na úrovni jednotek procent (např. 10% Edmundova soutěska – z 300 tisíc propad na 30 tisíc, 4% Gabrielina stezka – ze 182 tisíc propad na necelých 7 tisíc) a místo toho medializuje jen ty sčítače, kde to dopadlo ještě jakž takž (98% Krásnolipsko, což tedy pořád není ona rekordní návštěvnost, ale to se nějak schová a jde o pár tisíc).

Na rozdíl od parku se destinaci skutečně v roce 2023 dařilo dobře. Cestovní ruch v počtu ubytovaných a počtu nocí v turistické destinaci České Švýcarsko vykazuje podle dat ČSÚ skutečně vyšší výkon, než v roce 2019. Počet přenocování se zde proti roku 2019 zvýšil o 53 tisíc na 465 tisíc nocí (o téměř 13%). Dá se možná i říci - čím dále od parku, tím se daří lépe. Platí to třeba pro Tiské stěny.

Vysoká návštěvnost nebyla způsobena "přitažlivostí" národní parku (ten je ve stavu více než zuboženém a jeho návštěvnost to bohužel dokládá, nejvíce trpí podnikatelé kolem Hřenska a Mezné), jak se snaží naznačit "ochranáři", ale díky záchranné podpoře Ústeckého kraje a marketingovým aktivitám OPS České Švýcarsko.

Ústecký kraj, aby po požáru znovu pomohl nastartovat v destinaci České Švýcarsko cestovní ruch, v roce 2023 dal 11 mil. Kč navíc na ubytovací poukazy (z toho 5 mil. Kč bylo po peripetiích proplaceno MMR). Díky tomu bylo v destinaci realizováno cca 30 000 noclehů navíc, přičemž podle dotazníkového šetření by 91% účastníků svůj pobyt po požáru zde bez těchto voucheru nikdy nerealizovalo. Za dalších 10 mil. Ústecký kraj zaplatil středoškolákům a dětem z dětských domovů v destinaci České Švýcarsko edukační a ozdravný pobyt, kterého využilo 4 344 osob, rozdělených do 136 výjezdních skupin. Další 2 mil. Kč uvolnil Ústecký kraj na shuttle busy a zajistil akci doprava/MHD zdarma pro všechny ubytované návštěvníky v destinaci České Švýcarsko. V neposlední řadě Ústecký kraj poskytl 2 mil. Kč navíc na posílení prezentace destinace, aby návštěvníci navzdory následkům kůrovcové kalamity a požářišti do regionu přijeli.

A té prezentace regionu a jeho marketingu se zase excelentně zhostila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko realizací kampaně s názvem "Chybí nám tu lidi", za kterou dostala od Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Velkou cenu cestovního ruchu. Loni vyšlo díky PR aktivitám OPSky o destinaci 230 pozitivních článků, reportáží, rozhovorů a vystoupení, zejména o ubytování, restauracích a dalších službách, stejně jako o vybraných obcích v regionu, a to v lokálních i celostátních zpravodajských titulech a lifestylových médiích jako Reflex, Blesk, Aha, Marianne a další.

Děkuji všem, kdo se o tyto výsledky zasloužili. Jiní se za to bezostyšně chválí.

Zbyněk Linhart