VŠECHNO JE V POŘÁDKU, V PRAŽSKÉM VESMÍRU

Výrok "Všechno v NEN je v pořádku", pronesený v květnu 2018 ministryní z MMR, uzavřel tento příběh (tak typický a zobecnitelný pro naši zemi):

Duben 2016 - Zpráva NKU: Spuštění elektronického nástroje k zadávání veřejných zakázek (NEN) do ostrého provozu se zpozdilo o 2,5 roku. Jeho vytvoření stálo MMR více než 230 milionů korun. Další 4 miliony korun měsíčně stojí MMR jeho provoz. Plánovanou - proklamovanou úsporu pro veřejný rozpočet ve výši 5 miliard korun NEN nepřinesl ani v promile. Zadavatelé jej využívají jen minimálně. Za první dva měsíce ostrého provozu na něm bylo zveřejněno jen 7 veřejných zakázek. Dodavatel nepředal prototypy k testování v dojednaných termínech. Rok a půl trval zkušební provoz NEN, kdy však nesloužil k zadávání veřejných zakázek. Přesto MMR v této době zaplatilo za jeho provoz přes 46 milionů korun. Do ostrého provozu se NEN dostal až v srpnu 2015. Zpoždění, se kterým NEN vznikal, využily soukromé firmy, které mezitím uvedly do provozu vlastní elektronické nástroje. Ty řada zadavatelů ze státní správy používají při zadávání svých veřejných zakázek. Přetrvává problém s neúplností, duplicitami a nesprávností dat v e-tržištích. A to i přes skutečnost, že na tyto problémy poukázala předchozí kontrola NKÚ. MMR porušilo rozpočtovou kázeň ve výše 267,6 milionu korun. MMR také porušilo zákon o veřejných zakázkách i podmínky, za kterých peníze na projekty získalo z evropských dotací.

Červen 2016 - Policie spustila vyšetřování v mnohamilionové IT zakázce na MMR, které zadalo bez soutěže aktualizaci NENu.

Září 2016 - Cena kontraktu na aktualizaci NEN se z původně plánovaných 15 milionů vyšplhala na dalších téměř 50 milionů korun.

Listopad 2016 - ÚOHS udělil pokutu MMR za zakázku spojenou s aktualizací NENu. Úřad Karly Šlechtové má podle verdiktu zaplatit 0,5 milionu pokutu (je to jen taková hra(!), přelévání čísel z kapitoly do kapitoly státního rozpočtu! Osobní odpovědnost žádná!).

Leden 2017 - ÚOHS potvrdil své rozhodnutí, kterým MMR udělil pokutu 0,5 milionu. Během soutěže MMR upravilo podmínky ve prospěch dodavatele a v neprospěch státu. Takový postup je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a neumožnil státu vysoutěžit nejlepší nabídku.

Březen 2017 - MMR propáslo termín, do kdy mohlo podat rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu v zakázce NEN (proč by to dělalo, je jim to jedno). ÚOHS potvrdil svůj původní verdikt. MMR pod Karlou Šlechtovou musí vypsat na zakázku novou soutěž a dalších utracených jedenáct milionů přišlo vniveč.

Listopad 2017 - Antimonopolní úřad pravomocně potvrdil, že MMR aktualizuje NEN nezákonně a zakázal MMR plnění uzavřené smlouvy na zakázku za 50 milionů korun pro firmu napojenou na politiky.

Květen 2018 - "NEN je prokazatelně nejpomalejší státní web v ČR. Úkony v zadávacích řízeních, které v jiných elektronických nástrojích trvají několik vteřin, v NEN trvají desítky minut," kritizuje samotný úřad vlády. Podle úřadu vlády "mohou některé závady dokonce způsobit, že zadavatel, tedy státní orgán, nedostojí podmínkám zákona o zadávání veřejných zakázek". Pro úřad vlády NEN "nepřináší žádnou přidanou hodnotu". Smlouva na technickou podporu končí příští rok a není jasné, jak bude NEN fungovat pak. Proto si úřad vlády dál bude platit i komerční portál. Úřad vlády argumentuje i zprávou Evropské komise, podle které je NEN neperspektivní a neudržitelný projekt. Není dobře uspořádán, není uživatelsky přívětivý, je postaven na zastaralé technologii. Podle EK hrozí, že dodavatelé nebudou motivováni k jeho používání.

John Lennon jednou prohlásil: "Všechno bude na konci v pořádku. Pokud to není v pořádku, pak ještě není konec". Což budiž důkazem existence paralelních vesmírů. Ministerského, existujícího v jiném časoprostoru, kde konec příběhu již nastal. Všechno tam je v pořádku. A našeho druhého vesmíru, kde příběh pokračuje. V pořádku tady není skoro nic... Záhadou zůstává, jak tyto vesmíry spolu mohou koexistovat.

Váš senátor Zbyněk Linhart z naší galaxie