VRCHNÍ RADA NEJVYŠŠÍHO RADY VRCHNÍ RADY

Newsletter SF, který po registraci zasílá MMR týdně mailem, obsahuje pátek co pátek desítky nových pracovních pozic na posílení úřednictva.

V poslední Newsletteru SF se například hledá ministerský rada na odboru Auditní orgán, ministerský rada v oddělení realizace projektů, ministerský rada v oddělení projektového řízení, ministerský rada v oddělení projektů adaptability pracovní síly, ministerský rada v oddělení projektů CLLD , ministerský rada v oddělení projektů sociálního začleňování, ministerský rada v oddělení systémových projektů, ministerský rada v oddělení podpory projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace, ministerský rada v oddělení podpory projektů v oblasti zaměstnanosti, ministerský rada v oddělení kontrol projektů a rizik, ministerský rada v oddělení projektů systému a regionální podpory zaměstnanosti, ministerský rada v oddělení monitorování a reportingu, ministerský rada v oddělení podpory procesů MS2014+ a vytěžování dat (sic!) atd.

Nad rady pak mají bdít např. vrchní ministerský rada v oddělení nesrovnalostí a koordinace, vrchní ministerský rada v oddělení metodického řízení apod.

Jedna funkce se jmenuje obzvláště pikantně: "Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení administrace individuálních projektů v regionálním školství v odboru administrace individuálních projektů systémových a regionálního školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v oboru služby 47 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy". Uf.

Na pražskou galerku stačíval jeden rada Vacátko. Hříšní realizátoři evropských projektů jsou ale evidentně jiná kategorie. Jen abychom dokázali mezi všemi těmi rady a vrchními rady a rádci radů rozlišovat, aby si úředníci nenaběhli a jako v Opici Žofce od Macourka nemuseli při komunikaci s obyvateli dokola polopatě vysvětlovat: "Víte Vy vůbec, kdo já jsem? Já jsem vrchní rada nejvyššího rady vrchní rady!".

Tak popřejme státní správě, aby našla ty správné rady, ne nadarmo se říká: "Dobrý rada nad zlato".