VLÁDA SNIŽUJE ZÁTĚŽ PODNIKATELŮ, SDĚLUJE NÁM SKRZE SVOU VLÁDNÍ REALITU

Přečtěme si začátek oficiálního stanoviska, zveřejněného na stránkách MPO dne 11. 7. 2017: "Ministerstvo průmyslu a obchodu provedlo v loňském roce ve spolupráci s ostatními ministerstvy nové přeměření administrativní zátěže podnikatelů. Při Přeměření 2016 byly do sledování nově zahrnuty také informační povinnosti dopadající na podnikatele z nařízení EU. Přesto se celková administrativní zátěž v porovnání s rokem 2005 snížila o 31,49 % a současně došlo k redukci 675 informačních povinností, které již nyní na podnikatele nedoléhají." (viz www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/administrativni-zatez-podnikatelu-se-postupne-dari-snizovat-230370/)

Vláda tento materiál samozřejmě schválila.

Takže, nejen podnikatelé, trávíte hodiny času navíc měsíčně s vyplňováním kontrolních hlášení, musíte pravidelně oznamovat finanční správě každý údaj o svém podnikání a padají na vás pokuty ve výši desítek tisíc korun za překlepnutí nebo proto, že si o den později vyzvednete zprávu od státního úřadu ze své datové schránky? Trávili jste týdny tím, jak jste si museli pořizovat speciální pokladnu, tiskárnu, internetové připojení, speciální software, identifikační čísla a řešili dny navzájem spolu nekomunikující systémy? Tak to se vám jenom zdálo. Realita není to, čím denně žijete, realita je to, co se ocitne na vládním papíře. A ten tvrdí, že se vám byrokracie snižuje. A proti tomu není žádné odvolání.

A protože chce centrální úřednictvo v tomto krásném trendu pokračovat, věřte, že až vyjde příští zpráva MPO o snižování byrokracie v roce 2017, budete určitě ještě o nějakou tu desítku procent zase méně zavalení, jak se nepochybně příští rok opět ukáže. O kolik to asi bude zase procent? A bude to zase na setiny procenta? Jak vůbec MPO mohlo dojít k těm 31,49 % snížení zátěže? Čí firmička to dělala? Vůči čemu to asi tak mohlo MPO poměřovat? Určitě ne vůči času, který podnikatelé a ekonomové, manažeři, daňaři a účetní musí strávit nad vyplňováním papírů a formulářů a zadáváním dat pro nejrůznější státní úřady nyní, oproti času tráveném podobnou činností v roce 2005. Protože to by to procento muselo být nutně záporné, a podle mého výpočtu by vypadalo takto: -1784,369 %. Ale to by byl oheň na střeše. Musí to tedy to MPO počítat nějak jinak...

Podnikat a vůbec dělat cokoliv aktivně a poctivě v Čechách je prostě radost. Protože když už padáte únavou ze samých kontrol a lejster a hrozeb pokut a stovek požadavků mnoha státních orgánů a institucí a z útoků politiků typu Mládka a nebo pana Štěcha, stačí se podívat na nějaký ten materiál vlády a... ta úleva, jak nám vlády tady ulevují... Za deset let o celých 31,49 %(!), si to představ! Proto hlavu vzhůru a směle dál do podnikání, dokud tady máme pro-podnikatelsky naladěné vlády, které tak umí ulevovat od byrokracie.

Váš senátor

Zbyněk Linhart