Rejstřík přestupků konečně schválen

Mnoho let jsme usilovali o to, aby byl zřízen jeden centrální rejstřík přestupků. Aby vedle všem známém rejstříku trestů existoval i rejstřík přestupků. Ten by měl nově napomoci tomu, aby osoba páchající opakovaně přestupky na různých místech mohla být identifikována dalšími potřebnými úřady a mohlo u takovýchto lidí dojít k účinnějšímu a přísnějšímu postihu recidivy. Na konci července schválil Senát mj. rozsáhlou novelu zákona o přestupcích a související zákony (novela zasahuje do cca 20 zákonů). Obecně je zavedení rejstříku přestupků správný. Bohužel jsou ve schválené novele některá ALE. Některými senátory připravované žádoucí změny při jednání pléna Senátu nebyly nakonec připuštěny k hlasování, zákon byl schválen v podobě, jak přišel z Poslanecké sněmovny. I proto zůstávají nadále neřešeny některé problémy. Např. i zvýšené pokuty především u recidivy budou u některých "nemajetných" pachatelů nadále neúčinné. Proto by bylo potřebné, aby bylo umožněno ukládat alternativní tresty - odpracování si trestu a v případě porušení případně i tresty odnětí svobody. Další snahou bylo to, aby si každý občan mohl sám vyžádat výpis z rejstříku přestupků, což mj. má platit obecně. Tedy aby občan mohl mít informace o tom, co si o něm stát vede ... A taky několik dalších drobností. Snad se to doplní někdy příště. Některá ustanovení zákona mají odloženou účinnost, především zavedení samotného rejstříku přestupků je odloženo o 14 měsíců. Do té doby už by ale měl platit zcela nový zákon, který ještě dříve, než byla schválena výše popsaná poslední novela, poslala Vláda do poslanecké sněmovny...! Pro ilustraci ... : na jednání pléna senátu byla 12. srpna schválena mj. i novela zákona o odpadech - čtyřicátá - jubilejní!!!, vloni byl zákon novelizován 4 x a to ještě dříve, než nabyla plné účinnosti předchozí novela z roku 2013. Nyní opět. A Vláda již připravuje zcela nový zákon o odpadech. Ale to je stále dokola, k nezastavení! Zbyněk Linhart