TŘICET LET POTÉ…

V nastávajícím listopadu si připomeneme 30 let od porážky, resp. zhroucení nefunkčního systému tzv. reálného socialismu.

Je jistě dobře, že ta zásadní změna nastala, mnohé se velmi rychle měnilo u nás i ve světě. V devadesátých letech v zásadě v dobrém, přes mnohé přešlapy a nedostatky. Tušili jsme, co chceme, měli jsme před sebou jasný směr návratu naší země do ekonomických a bezpečnostních struktur, k vyspělé Evropě.

S odstupem času je ale zřejmé, že ne vše se docela povedlo. A že jsme jistě mysleli, že za třicet let budeme o dost dál a více se přiblížíme například Rakousku. Když se řeklo, že "je" doženeme tak za deset let, zdálo se to být jako dlouhá doba. Dnes po třiceti letech vidíme, že se to v mnoha ohledech nedaří. V mnohém jsme promarnili naše velké příležitosti, zbytečně.

Jistě, jsou věci, ve kterých jsme na tom u nás v ČR docela dobře. Ale je také mnohé, co se vůbec nedaří. Nejde jen o zaostávání ve výstavbě základní infrastruktury. Ale především ne/fungování státní správy, ne/fungování justice a výkonu spravedlnosti, nedostupnosti některých veřejných služeb v regionech, zejména zdravotních, klesající úroveň školství, zvyšující se zátěž regulací a byrokracie apod.

A pak také o pohled z Prahy, při kterém se zdá, že se všichni máme dobře. Ano, v průměru to možná tak vypadá... Jsou ale a stále se zvětšují rozdíly mezi obyvateli, střední třída není zdaleka tak silná, jak by bylo potřeba. A podobné je to v prohlubujících se rozdílech mezi regiony v rámci ČR.

Je proto jistě co napravovat a zlepšovat, omezovat rozpínavý stát a státní instituce. Abychom ovšem mohli napravovat to, co není funkční, musíme si to nejprve umět přiznat a pak začít razantně měnit. Zatím mnohým stačí přehnaná chvála a plácání se po zádech, nechtějí vidět rozpory mezi PR proklamacemi a skutečností.

Přes všechny problémy je ale jistě posledních tři desítky let spíše úspěšných.

A musíme udělat vše pro to, aby se nám v dalších deseti letech podařilo napravit, co se v předcházejícím období nepovedlo.

Přeji si, abychom k tomu měli dostatek sebereflexe, dostatečnou míru pokory, nápadů a energie. Abychom se dokázali shodnout na vizi, ideách a hodnotových pilířích pro dalších 30 let, které pomohou řešit mnohé chyby minulosti, napraví mnohá zklamání, budou čelit nejistotám spojeným s globální proměnou světa, a zajistí nám všem svobodu, bezpečnost a prosperitu.

Hezké listopadové dny

Vám přeje váš senátor

Zbyněk Linhart