TRANSPARENTNOST, NEZÁVISLOST A OBJEKTIVNOST A PŘEDEVŠÍM NEODPOVĚDNOST

Na kauze rozdělování dotací na ministerstvu školství je vidět obecně ten systém - nesystém, který se nějak tváří a opak dělá.

Základní škola, do které chodí dcera ministryně Valachové, a do které chodila i sama ministryně, dostala na základě "nezávislého, objektivního a transparentního bodování" nejvyšší možnou dotaci. Valachová striktně popírá, že by udělení dotace jakkoliv ovlivňovala, či že by věděla o tom, že někdo na ministerstvu s dotacemi manipuluje.

Dle předpisů měla dotace udělovat nezávislá ministerská komise podle předem určeného "objektivního" bodování. "V žádném případě jsem nezasahovala do dotačního řízení," řekla Valachová. "Ten bodový systém platí po dobu, co jsem já ve funkci včetně kritérií."

Ano, vždy se hraje na nezávislost bodování, na objektivnost výběru, na transparentnost procesů, že jako rozhodují nezávislé ministerské komise, že nestranní úředníci připravují podklady, nezávislí hodnotitelé hodnotí atd. Objektivnost a nezávislost udělování dotací se demonstruje složitými procedurami, do kterých zodpovědná osoba jako nemůže vůbec zasahovat. Přímo. Na pozadí však běží neformální procesy přes neformální struktury, které naopak spočívají ve velmi netransparentním ovlivňování všeho toho navenek transparentního, ať už s vědomím zodpovědné osoby nebo bez jejího vědomí.

Tento systém má v sobě přitom dopředu zabudovaný prostor pro alibi, aby, pokud se na tuto manipulaci a navádění toků peněz tím "správným směrem" náhodou přijde, se mohlo vždy říci, že nikdo, ani hlavní zodpovědná osoba, ani v zásadě nikdo další nenese za nic zodpovědnost, resp. se neví kdo. Že to je většinou všechno cinknuté se dozvíme jen tehdy, kdy kapacity policie umožní nějakou dílčí kauzu sledovat a dokumentovat, jako např. v některých programech ROP nebo nyní třeba dotace MŠMT do sportu obecně.

Pokud nejvyšší zodpovědná osoba není chycena přímo při činu - i když ani 7 milionů v krabici od vína se nezdá být dostatečným důkazem, vždy ji tento systém umožní říct - já do dotačního řízení v žádném případě nezasahuji, to probíhá mimo mě, za to nenesu žádnou zodpovědnost.

Pokud chceme opravdu transparentnost, musí to být sama ministryně nebo ministr, kdo nakonec rozhodne o tom, kdo dotace dostane a kdo ne. Musí si to umět obhájit a musí nést za své rozhodnutí zodpovědnost, včetně toho, že nerozhodl v rozporu se střetem zájmů. Jinak budeme stále svědky toho, opět podle kapacit policie či nějakého "zájmu", že v systému bude dále docházet k ovlivňování hodnotitelů, ministerských komisí, podstrkování a dělání "správných věci" všemi těmi anonymními desítkami zapojených "nestranných" úředníků, lobbistů, poradců a zodpovědná osoba přitom zůstane vždy z obliga. Protože to přeci všechno probíhá mimo ni, nezávisle na ní. Chtějí mít funkce, chtějí "vládnout", ale nechtějí mít odpovědnost!

Vás senátor

Zbyněk Linhart

P.S. Máme jako Krásná Lípa s tímto dotačním programem také své zvláštní zkušenosti. Opět naši žádost vyřadili za to, že nám prý chyběla jedna příloha a napsali nám to za dva měsíce. Co na tom, že danou přílohu neměli v požadavcích, a že dle pravidel si mohli vyžádat doplnění...