STRATEGIČNOSTI NAŠICH STRATEGIÍ

Tak jsme v Senátu projednávali další tzv. strategii. No, nejdříve si připomeňme, co znamená takové slovo strategie - tak třeba jedna z definic: Strategie je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení konkrétního cíle.

Málokteré slovo je ale u nás ve veřejné správě v takové míře zneužíváno jako slovo strategie. Také slovo "koncepce". Tomu předchází většinou analýza. A po koncepci či strategii máme tzv. akční plány. Vlády pak často používají slovo "priorita". Až na to, že když těch priorit mají vlády hodně, nemají vlastně žádnou. A tak je to i s těmi strategiemi! Když nevíme co dělat, nechceme rozhodnout, zřídíme komisi, zadáme strategii.

Mnoho dokumentů, který vláda a nejrůznější státní instituce vydávají, pojmenují "strategií" či nějak podobně. Máme proto stovky tzv. strategií na národní úrovni.

Pak máme krajské, regionální (MAS), obecní - jak celkové, tak "oborové" - třeba k dopravě či sportu... Počkejte, až se to jednou propojí... se nestačíme divit! Dozvíme se z nějaké státní strategie, jakého cíle chceme dosáhnout? A jaký cíl všechny strategie spojuje? Co je strategie strategií? A co je jejím cílem?

O týden dříve jsme na Výboru např. projednávali Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Dnes už má přes 200 stran, na cca 15 stranách jsou vyjmenovány desítky státních strategií!

Nenašel jsem tam opět v zásadě žádný konkrétně stanovený měřitelný a reálný postupný a cílový indikátor, nenašel jsem tam ani korunu na finanční krytí, ani náznak toho, kolik to celé má či může stát a kam to má dospět.

A když už - zlepšila nějaká z těch stovek strategií některé naše problémy?

Podívejte se třeba na rostoucí počet vyloučených lokalit. A kolik jsme na to měli, máme a kolik děláme strategií, aby to klesalo? A co se děje? Vyloučené lokality a lidi v nich rostou. Proč se teda raději neptáme a nezjišťujeme, proč předchozí strategie a přístupy nefungovaly? Proč dělají stále dokola to samé, když to nefunguje?

A tak jsme projednali další tzv. strategii, tentokrát rozpočtovou.

Nalezl by někdo, v čem je tato strategie strategická, proč se to jmenuje zase strategie? Kam nás chce tato strategie posunout, jaké problémy chce zmírnit, jakého nového cíle chce dosáhnout?

  • Tušíme např., že potřebujeme změnit financování regionů, zejména z důvodu potřeby zastavit propady postižených regionů, tedy prohlubování rozdílů mezi regiony. Nějaká taková reflexe ve "strategii"? Nic.
  • Někde jsem zaregistroval, že máme být "zemí budoucnosti" ("The Country for Future", říká premiér). Máme na to už dokonce logo. Zpracovali jsme na to zase nějaké strategie, třeba Inovační strategii ČR 2019 až 2030 nebo Digitální Česko. Abychom byli opravdu zemí budoucnosti, minimálně musíme více než dosud vyvíjet a inovovat, ne? Jak to, že se tedy v této rozpočtové strategii snižují nebo v lepším případě stagnují výdaje na podporu výzkumu, vývoje, a inovací? A na digitalizaci celého Česka vláda nakonec uvolní 9 milionů? To je ta strategičnost a soulad s vizí země budoucnosti?
  • Snižují se v tom výhledu výdaje na sociální služby a politiku zaměstnanosti. Jsou neměnné výdaje na bezpečnost. To je také strategické s ohledem na očekávaný demografický a bezpečnostní vývoj?
  • Nebo když se tady píše, že zákon o střetu zájmů zpřehlednil znění a zpřísnil sankce... To jako opravdu? Zpřehlednil? Proč nám tedy musí říkat až Evropská komise, že tady nejsme schopni plnit ani český ani evropský zákon o střetu zájmů? A proč my říkáme, že na to máme úplně opačný názor, když je to až tak přehledné? Co je potom pravda?

Je to jen součást pokračující hry na předstírání. A možná, že právě to je tím hlavním cílem v Čechách neustále dokola psaných strategií. Předstírat strategii.

Váš senátor Zbyněk Linhart