ČERPÁNÍ STOVEK MILIARD KONČÍ A ZASE ZAČÍNÁ!

Na schůzích výborů či komisí v senátu občas diskutujeme i témata, která se senátu oficiálně sice netýkají (bohužel), ale alespoň neformálně chceme tlačit na úředníky a ministry. No, snažíme se, ale! Nás málo, jich mnoho ... ! V posledním listopadovém týdnu jsme projednávali i čerpání fondů EU. A to jak právě končící období, tak i to nové plánovací období (2014 - 2020). Kolik nebude nakonec celkově dočerpáno se neví, jistě to bude v desítkách miliard (záleží, jak moc se bude v prosinci fakturovat!). Dělá se vše pro to, aby se vyčerpalo co nejvíce. Za každou cenu. Bohužel až příliš. Najednou se umějí ohýbat pravidla, termíny se posouvají. A rozhodující je rychlost a utracení peněz. Vidíme to pak na některých stavbách a jejich kvalitě. Např. "modernizace" železniční tratě od Benešova n. Ploučnicí do Rumburku za necelou miliardu korun! Ani nechci popisovat, jak se např. u nás v Krásné Lípě chovají státní organizace, co by investor a její dodavatelé. Porušují kde co. Vjíždí na soukromé pozemky bez schválení, ničí majetky. Uzavřou naší místní komunikaci, aniž by nám to oznámili, natož na to měli řádné povolení. Při bourání mostu zasypali říčku Křinici a nikoho to najednou nezajímá a státní úřady nevědí, co dělat, atp. A kvalita? No, je to zřejmé třeba na přejezdu u Markvartic. Je toho daleko více, jen to nevidíme. Železnice tady fungovala více než 140 let, tak mám obavu v jakém bude stavu za 10 let po současné "modernizaci". No, hlavně že se utrácí! Ať žijí evropské fondy! Zabývali jsme se i novým obdobím, které trvá od 1. 1. 2014. Téměř dva roky po zahájení tohoto období nejen že není z těchto peněz utracena ani koruna, ale není ještě ani za jedinou korunu přidělena žádná dotace. Takže opakujeme stejné chyby a zase máme zpoždění. A kdyby jen to. Oproti proklamacím, jak se zjednoduší administrativa a vše zrychlí, vidíme již nyní pravý opak. Ministryně už to opatrně přiznává, ale když vystoupí na plénu mnoha lidí, stále předstírá.
Navíc použitelnost dotací z fondů EU pro užitečné věci, především pro obce a města, tedy to, co bychom pak smysluplně užívali a viděli, je velmi omezená a komplikovaná. A tak jsme zase tam, kde jsme byli, ale v horší podobě. Z těch stovek miliard dotací bude jen velmi omezený užitek. Zato ohromná administrativa, která mnoho let před samotným spuštěním programů (vyrábění pravidel, manuálů, atp.) a pak ještě deset let po dokončení posledních prací (několik stupňů nepřehledných kontrol, atp.), bude zaměstnávat tisíce lidí ve státní správě.
Smutné je na tom především to předstírání, jak se vše daří. A že nám HDP roste! Zbyněk Linhart