SAMÉ VOLBY A BUDE HŮŘ

Před pár měsíci proběhlé volby do Poslanecké sněmovny ještě nepřinesly výsledek v podobě plnohodnotné vlády s důvěrou a už máme za sebou další volby - prezidentské, kde jsme ve dvou kolech hlasovali opět ve velmi zjitřené atmosféře. A již pomalu začíná příprava voleb dalších a hned dvojích.

Pravděpodobně na začátku října proběhnou volby do zastupitelstev obcí v celé ČR a do třetiny Senátu. A příštích devět let to budou minimálně jedny volby v roce. Do toho se ještě zřejmě prosadí možnost konání celostátních referend. A zdá se, že i přímé volby starostů a hejtmanů.

Z toho plyne, že bude pokračovat stálá nepřetržitá volební kampaň, sliby, utrácení, intriky, manipulace, populismus, maskování, politická reklama. Ale nějak i nadále nebudou síly na to, abychom se zaměřili na základní fungování státu. Na štíhlou, racionální, funkční, moderní a vstřícnou státní správu, která bude sloužit svým občanům, ne je otravovat.

To se zatím, přes všechny proklamace vůbec nedaří. Centrálních státních úředníků přibývá každoročně mnoho tisíc a s nimi mizí ze státního rozpočtu další miliardy. Na tyto zbytečné kádry se nabalují podobné skupiny zaměstnanců v právních a konzultačních firmách, kteří společně s masou úředníků vymýšlí a vytváří složitější a složitější povinnosti. O srozumitelnosti a předvídatelnosti práva, o stavu justice a možnosti domoci se svých práv raději snad ani nebudu začínat.

To, co zatím ještě docela funguje a lidé v celostátních průzkumech to dávají najevo, je činnost obecních zastupitelstev a starostů. A o to jde. Všechny strany sice dvacet let říkají o přibližování veřejné správy blíže lidem, většinou se však děje opak. A samospráva je stále více zaměstnávána další administrativou, svazována povinnostmi, omezována ve své činnosti, formalizována, donekonečna kontrolována... Rozvrtalo se už kde co, tak ještě hurá na samosprávy!

V podzimních volbách si tedy opět vybereme nové vedení svých obcí. Práce starostů, pokud ji dělají poctivě a s rozumem, je náročná a v mnohém nevděčná. Četní starostové a starostky budou chtít svoji práci obhájit a pokračovat přes všechny těžkosti. Mnozí tu práci dělají dlouho a s nadšením, mají neoddiskutovatelné zkušenosti a už si ani nechtějí připustit, že by mohli dělat něco jiného.

Na druhé straně povstane mnoho nových bojovníků, objeví se pomluvy ještě ve větší míře, než doposud... Jistě, do nějaké rozumné míry to k věci patří. To je politika, bohužel, už i na té nejnižší úrovni. Ale nezapomínejme, že i po volbách spolu ve svých městech a obcích musíme žít. A že mnohé není tak, jak se někdy jeví a není tak jednoduché, jak z dálky vypadá.

Často občané po volbách s odstupem pochopí, že si dělali naděje a volili změnu za každou cenu. A byla to iluze. Já už dlouho neříkám, když vidím dost zoufalou situaci, že "horší už to být nemůže". Může. Proto, spoluobčané, sousedé, přátelé - mysleme na to!

Těm, kteří stojí v čele obcí, přeji mnoho zdaru v posledních pár měsících mandátu, dobré spolupracovníky na úřadech i v zastupitelstvech, před i po volbách. A ve volební kampani slušnou konkurenci, se kterou budete schopni spravovat obec i po sečtení volebních výsledků. Neberme si příklad z centrální politiky. Tudy cesta nevede!

Váš senátor

Zbyněk Linhart