RUMBURSKÁ NEMOCNICE

Často se na mě obracejí lidé s nejrůznějšími problémy. Mnohé konkrétní věci nemohu bohužel ovlivnit přímo. U některých mohu jen neformálně poradit či někam napsat, potkat se s odpovědnou osobou, poukázat veřejně na problém atp. Podobně jsou na tom mnohdy starostové, protože je stále více věcí, které se těžko ovlivní přímo...

Nejinak to mám v případě rumburské nemocnice. V jednom článku jsem na tento dlouhodobý problém poukázal, stručně popsal, o co jsem se snažil v této věci v rámci svých omezených kompetencí. Opakovaně jsem mluvil s ministrem a psal mu. Debata s ním byla o to příjemnější, že ministr Ludvík zná situaci v místě, jeho manželka pochází z našeho výběžku, pozval jsem ho ústně i v dopise na návštěvu. Mluvil jsem opakovaně s jeho odpovědnými podřízenými a apeloval na ně, aby stát konal v zájmu zajištění dostupnosti zdravotní péče na Šluknovsku. Doufám, že uskutečněná návštěva ministra zdravotnictví v Rumburku bude mít i reálné výstupy.

Reakce Rady města Rumburku na jeden můj stručně shrnující článek mě proto překvapila. Za celou dobu 23 let, co jsem tak či tak v čele radnice v Krásné Lípě, jsme nepodepisovali podobné vyjádření k nějakému článku jako jednotliví členové rady města, pracujeme jinak.
Pokud si Rada města Rumburk můj článek interpretovala tak, že jsem jediný, kdo si přisvojuje zásluhy za stav rumburské nemocnice, pak se musím omluvit i všem dalším čtenářům, protože se stavem rumburské nemocnice bych opravdu nechtěl být spojován a nikomu nemohu brát zásluhy a jeho odpovědnost.

Nicméně rumburská nemocnice má poskytovat kvalitní zdravotní péči pro občany Šluknovska, kteří si řádně platí zdravotní pojištění. Já, jak jsem uvedl, nemohu tuto věc, jakkoli bych si přál mít v regionu kvalitní zdravotnické služby, ovlivnit napřímo. Zdůraznil jsem, že majitelem nemocnice je město Rumburk a tedy jsou to jeho orgány, v čele se starostou, kdo by měl postupovat odpovědněji, jasněji, rychleji a problematiku více komunikovat veřejnosti a intenzivněji spolupracovat se všemi, kdo mohou nemocnici zachránit. Musí jednat. A nyní už rychle.

Je to problém veřejný, dlouhodobý, zhoršující se a dotýká se nás všech, kdo tu žijí. Pokud i můj článek či malá aktivita přispěla k rozvíření diskuze a pomůže uspíšit řešení problému nemocnice, splnila svůj účel. Již nyní mi proto dovolte poděkovat všem opravdu odpovědným lidem, kteří se v reálu snaží problém zajištění kvalitních zdravotních služeb na Šluknovsku řešit stejně jako zaměstnancům, kteří věří ve zlepšení podmínek.

Váš senátor

Zbyněk Linhart