PROČ KANDIDUJI I DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA?

Ústecký kraj, resp. severní Čechy patřily historicky k nejbohatším regionům Rakouska Uherska. Rozvinutý průmysl, a z něho plynoucí bohatství lidí bylo vidět na každém kroku. Ovšem z mnoha důvodů nastává v posledních třiceti letech útlum, často i úpadek. Celou tu dobu slyšíme o zvýšené podpoře tohoto tzv. strukturálně postiženého regionu. Jsou to ovšem v zásadě jen proklamace a tak není divu, že kraj ekonomicky ve vztahu k ČR jako celku zaostává.

Letitý úpadek Ústeckého kraje a koheze naruby

Dlouhodobě a čísla hovoří jasně. A protože tento úpadek trvá bez řešení dlouho, je doprovázen celou řadou prohlubujících se negativních socio-patologických jevů. Roky jsem viděl tu pasivitu jako starosta z regionu, poslední roky také z té centrální úrovně. A také to, jak se vlastně i v této věci lže. Kraj dostává méně ve všech možných ukazatelích. A především v rámci fondů EU, které jsou určeny pro "chudé" regiony. Paradoxně z evropských kohezních fondů jdou nakonec dlouhodobě větší finance do bohatých regionů! Takže vlastně paradoxně naopak prohlubují rozdíly mezi regiony! To, že tak předstírá "Praha", tedy vládní úřady, je i pochopitelné, proč ovšem tuto hru dlouhodobě hrají naši zástupci v krajském zastupitelstvu je nepochopitelné, trestuhodné! Když jsem kritizoval tzv. Restart (původně v roce 2015 dobře myšlený program), krajští zastupitelé nejenže se nepřidali a také neozvali, naopak napadali mě. Vždyť prý vše funguje.

Evropské prostředky musí přednostně na Severozápad

Výše popsané problémy jsou všeobecně známé a tak není divu, že Evropská unie chce, aby předem bylo jasně dáno, kolik financí půjde do chudých regionů, tedy především na český Severozápad, aby v tomto regionu byly výhodnější podmínky atp. Vláda to nechce, chce si o těch penězích rozhodovat opět sama. Senát na podporu chudých přijal několik usnesení, o které se může opřít i EU.

Krajská samospráva musí začít řádně fungovat

I další zkušenosti ukazují nejen mně, ale i dalším zástupcům radnic, že naše krajská samospráva nefunguje, zásadně. Na mnoha frontách. Trochu více viditelné to bylo při "pomoci" zachránit rumburskou nemocnici v posledních několika letech. A v mnoha dalším. Např. neschopnosti umět argumentovat, připravovat malé i velké projekty.

Aby sliby nezůstaly zase jen sliby

I pro tuto zkušenost, asi podobně jako další starostové a občané, jsem se rozhodl kandidovat společně s mnoha starosty z okresu Děčín do krajského zastupitelstva. Neusilujeme nutně o placené funkce radních, chceme především a alespoň do krajského zastupitelstva. A chceme tam jít především proto, abychom ohlídali ty sliby, které najednou půl roku před volbami slyšíme, ačkoliv nikdo jim 4 roky nebránil dělat vše, co teď hlasitě slibují. Za měsíc je to samozřejmě zase přejde, vč. tzv. záchrany rumburské nemocnice!
Máme zkušenosti, žijeme a budeme žít dále tady v našich městech, a tak to tam v tom Ústí chceme alespoň trochu ohlídat.
Podobně já, chtěl bych propojit místní, krajskou a celostátní politiku pro změnu našeho kraje. Nechci další placenou funkci. Budu mít nadále jen jednu.
Ale o tom vlastně rozhodnete především Vy ve volbách svými preferenčními hlasy.
Je to práce pro pracovité, schopné, vytrvalé lidi ... na deset let!
Tak snad se to podaří.

Váš senátor

Zbyněk Linhart