OSM OBLUD SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

Reakce na tiskovou zprávu MPSV: 8 bludů o sociálním bydlení.

1. Roky z peněz daňových poplatníku spekulantům, kteří ubytovávají chudé v plesnivých "jeskyních", vydávaných za luxusní byt (když tam stát sype násobně víc peněz, než je v místě obvyklé), nesmyslně platíš 13 miliard ročně.

2. Po všechny ty roky, co spekulantům s chudobou rozdáváš miliardy z veřejných peněz, ze kterých chudí a potřební nevidí ani korunu, bys býval mohl tyto kšeftíky okamžitě zarazit stanovením max. horních sazeb nájmů, vyúčtováváním záloh a třeba převedením kompetencí či alespoň spolurozhodováním na obce. Místo toho začneš opět připravovat další a zbytečný zákon o sociálním bydlení a pokračuješ v rozhazování státních peněz spekulantům.

3. Za nákupy a výstavbu sociálních bytů si vyhodíš z peněz daňových poplatníků 5 miliard korun na 9500 "sociálních" bytů, aniž by se muselo jakkoli prokazovat, že jsou byty v dané lokalitě potřeba a aniž by se fakticky kontrolovalo, kdo je využívá (doženeš to dvaceti nezávislými kontrolami stovek nepodstatných formalit). A tak je využívá kde kdo (to jsou zjištění NKÚ!).

4. Lidi jsou z odpornosti kšeftů s chudobou a jejím dlouhodobým neřešením stále naštvanější. Je potřeba předstírat, že jako něco děláš - vytasíš zase ten nový zákon o sociálním bydlení. Další volby se blíží.

5. Protože je zákon zbytečný a kšefty s chudobou neřeší, vymyslíš co nejhloupější bludy, abys na jejich základě zákon obhájil. Alespoň před sebou.

6. V odpovědích předvedeš, jak jsou bludy kolem zákona hloupé. Vyhneš se zmínce o tom, že to jsou zejména obce, které by měly dostat sociální bydlení plně do svých kompetencí a především k tomu jasně přidělené prostředky. Ukázalo by se příliš okatě, že největším podporovatelem kšeftů s chudobou je nefunkční a neschopný státní aparát.

7. Zveřejníš bludy na MPSV a ukážeš, jak jsou obludné.

8. Poté si dál budeš v klidu nerespektovat zákon a vůli zákonodárců, aby alespoň u ubytoven byl poplatek vyplacen, jen když dá souhlas obec.Inu, když se za jedny velké státní peníze prohlubuje problém a za nové státní peníze jakoby řeší, a i státní statistika a analýzy vykazují, že se počet sociálně vyloučených lokalit dlouhodobě výrazně zvyšuje a počet lidí v nich taky, říká se tomu u nás sociální politika.

Váš senátor

Zbyněk Linhart