NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Vážení spoluobčané Děčínska, sousedé, přátelé.

Další rok utekl jako voda a jsme opět v nádherném čase Adventu. V čase očekávání Vánoc a příprav na novoroční svátky, i v čase rekapitulace roku uplynulého.

Někdo prožil tento rok šťastně podle svých představ, jiný byl naopak zkoušen osudem. Žijeme naštěstí v době, kde si z velké části můžeme sami rozhodnout, co právě chceme, pokud je to v našich silách.

Přibývá věcí, které ovlivňuje stát a státní instituce. Asi více, než je nezbytné, a bohužel, často ne zcela dobře. I v naší relativně bohaté zemi stále nepřijatelně mnoho lidí žije na okraji společnosti, kam se nedostali vlastní vinou. V takových chvílích nás šťastnější dokáže podržet rodina, blízcí, přátelé. Hůře jsou na tom lidé osamělí. Pokud někoho takového máme ve svém okolí, určitě nic nezkazíme, když ho v adventním období potěšíme alespoň nějakou maličkostí, třeba i jen návštěvou.

Ústecký kraj a také naše Děčínsko nevykazuje zrovna příznivé ukazatele kvality života. Na druhé straně zde máme mnoho zajímavých a příjemných míst, hezká města a především přírodu a čisté životní prostředí, žije zde mnoho zajímavých, dobrých a inspirativních lidí.

I proto většina z nás, kteří v tomto koutě naší země žijeme, považuje Děčínsko za jedno z nejkrásnějších míst a snažíme se tu každý dle svých schopností a možností vytvářet co nejlepší podmínky pro slušný a spokojený život, aby se celý region dokázal pozvednout.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné prožití adventního období, které je před námi. A abychom následně podle svých představ prožili nejkrásnější svátky roku, Vánoce. Přeji Vám klidné a nerušené vánoční a novoroční svátky v kruhu svých nejbližších a v pohodě. A přeji Vám všem jen dobré v roce 2020, aby se v rámci možností splnilo každému, co si přeje. Především zdraví, štěstí, lásku, pár dobrých přátel a navrch nějaká zajímavá poznání.

Hezké adventní dny Vám přeje Váš senátor,

Zbyněk Linhart