NÁVRH ROZDĚLENÍ ALOKACE PRO ČR V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027 MEZI OPERAČNÍ PROGRAMY

Dopis předsedovi vlády ČR Ing. Andrejovi Babišovi, ministryni pro místní rozvoj ČR Ing. Kláře Dostálové a ministrovi životního prostředí ČR Mgr. Richardovi Brabcovi (10/2020):

Příloha: Zpráva o České republice 2020:

Odpověď ministryně Dostálové (11/2020):

Odpověď ministryně Dostálové (12/2020):