NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Dopis ministrovi průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlovi Havlíčkovi, Ph.D., MBA (10/2020)


Příloha: Zpráva o České republice 2020