NA CO MÁ PADNOUT 180 MILIARD Z PLÁNU OBNOVY A NEPADNE. A NA CO PADNOUT NEMÁ A PADNE…


K Národním plánu obnovy za 180 miliard, jehož finální podoba se musí předložit Evropské komisi nejpozději do 30. dubna 2021, bylo v posledních dnech, kdy se vynořil z konspirativních hlubin MPO, řečeno odborníky napříč sektory mnohé. Shodují se na tom, že pojetí reformy a lití miliard do betonu je až skandální:

• Klimeš: https://nazory.aktualne.cz/komentare/predhodte-lidu-zemanuv-kanal-at-nerusi-pri-rozdelovani-180-m/r~88271988073811eb9d470cc47ab5f122/

• Švihlíková: https://casopisargument.cz/?p=31985

• Šabata: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/komentar-babisovy-posledni-byznysove-hody-v-politice-123876

• Sociálně zaměřené neziskovky: https://www.pece-bez-prekazek.cz/narodni-plan-obnovy/

• Ekologické neziskovky: https://www.energie21.cz/vlada-musi-plan-obnovy-predlozit-k-diskuzi/

• Za obnovitelné zdroje: https://www.alies.cz/zklamani-v-ceskem-planu-obnovy-a-inspirace-z-jizni-koreje/

• Akademická obec: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/komise-pro-zivotni-prostredi-av-cr-stanovisko-k-navrhu-narodniho-planu-obnovy

Málo ale v reakcích na Plán obnovy stále zaznívá jedna věc. Klíčová podmínka Evropské komise je, že reformy a investice Národního plánu obnovy musí reflektovat specifická doporučení v rámci evropského semestru k národnímu programu reforem. A tato Komisí opakovaná doporučení pro českou vládu nejlépe shrnul ve zkratce Petr Šabata: "Konečně už něco udělejte s Karlovarským a Ústeckým krajem".

Pokud bych pak měl citovat přímo z dokumentu Rady z května tohoto roku, tak třeba toto:
"Je pravděpodobné, že socioekonomické důsledky pandemie se projeví nerovnoměrně napříč regiony, a to kvůli rozdílným modelům specializace. Současná situace s sebou tedy nese značné riziko, že se v Česku prohloubí regionální a územní rozdíly nebo že vzniknou nové územní rozdíly v rámci regionů, přičemž se mimo jiné ještě zhorší již pozorovaný trend prohlubování rozdílů mezi Karlovarským a Ústeckým krajem a zbytkem země. Jelikož kromě výše uvedeného hrozí i dočasné narušení procesu konvergence mezi členskými státy, vyžaduje současná situace cílené politické reakce."

Vidíme na očekávané zhoršení trendu v prohlubování rozdílů mezi Karlovarským a Ústeckým krajem a zbytkem země nějakou cílenou politickou reakci někde v Národním plánu obnovy? Ne. Slovy - ani "ň".

Co tedy vidíme v Národním plánu obnovy? Na co má jít těch 180 miliard, když Severozápad navzdory upozorňování Komise česká vláda vynechala? Tak namátkou třeba 1,2 miliardy na výstavbu archivu v Praze. 20 milionů na předělání webu justice.cz (předtím taky hrazený z EU fondů). 300 miliónů na úpravu soudních síní a jejich vybavení audiotechnikou. 2,5 miliardy na Centrum podpory veřejných investic v regionech (tady je mnoho pikantních argumentací, třeba že investorům se jeví jako vysoce rizikové projekty do výstavby nových zdravotnických zařízení, domů pro seniory apod., a toto centrum prý zajistí, že soukromí investoři zapojí svůj privátní kapitál do financování těchto veřejných investic a ta rizika se tak přesunou od opatrných veřejných zadavatelů na tento hurá privátní kapitál. Dobrý, v tom centru budou pracovat asi nějací geniální úředníci). Toto centrum za 2,5 miliardy má zajistit "zvýšení podíl připravených projektů v Národním investičním plánu". Supr cíl. Každý rok pak vzniknout nějaká koordinační jednotka, která bude podporu veřejných investic koordinovat, a také má spravovat fond na přípravu investic a fondy na podporu PPP. A aby věděli, jak při té podpoře investic rozhodovat, nakoupí si za 11 milionů tzv. "Analytický software pro podporu rozhodování". A až to celé skončí, tak se za 1 milion zevaluují.

Na modernizaci služeb zaměstnanosti a trhu práce jsou tam 3 miliardy. Jak a na co to vyčerpat - k tomu jsou 2 stránky.

Co tam máme dál? 7,16 miliardy na výstavba Kampusu Albertov. 4 miliardy na Fond mobilních digitálních zařízení pro žáky ze sociálně slabých rodin (školy mají vytvořit fond mobilních digitálních zařízení pro cca 20 % žáků, kdy každý žák bude mít k dispozici mobilní digitální zařízení pro výuku a výuku na dálku (konzultoval "kindermanagemet" tento nápad s regiony a místy sociálně vyloučených lokalit, jak se to bude reálně uplatňovat?))

Odpisy letošních ztrát ze zisků v roce 2018 a 2019. Za 20 miliard. Neuvěřitelné, že Havlíčkovi lidé zakomponovali toto do Národního plánu obnovy navzdory veškeré jasné protiargumentaci. Zde vysvětleno, proč to tam za žádných okolností nesmí a nemá být: https://casopisargument.cz/?p=29492

Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu (MZe) - 15 miliard. K 15 miliardám žádný podklad.
Renovace budov a ochrana ovzduší (MŽP). 19 miliard. Opět, ani od MŽP k 19 miliardám žádný podklad. Asi jen takový drobný, nezájem...

Dále - 5,6 miliardy na nákup vozidel. Chápete? Nákup. Ne vývoj, výroba... Nákup. 4 miliardy do teplárenství (kdo si asi vezme ty 4 miliardy?). 36 miliard dobudování základní sítě dálnic, silnic, železnic (36 miliard do něčeho, co všude kolem nás už dávno mají zařízeno. My bez EU peněz nejsme schopni ani opravit jednu dálnici). 4,5 miliardy!! na zrychlení stavebního řízení a rekodifikaci stavebního zákona (aby se prý dosáhlo zrychlení a zefektivnění procesů přípravy, umisťování a povolování staveb alespoň o polovinu z 5,4 na 2,7 roku. Nejhorší je, že ve finále to za těch 5 miliard bude trvat ještě déle, než dosud... Jakoby to zkracování procesů bylo o miliardách!

Nemá už moc cenu zmiňovat ty další různé třešinky, jako vytvoření tzv. Kontrolního webu pro sdílení dat mezi podnikatelem a kontrolními orgány - za 110 milionů (podnikatelům jen radost, to se bude podnikat s Kontrolním webem za 110 mega), vybudování dalšího portálu podnikatele za 20 milionů, vybudování dalšího portálu pro poskytování dat za 36 milionů, desítky a desítky analýz (když jsem jich napočítal asi 50, přestal jsem s tím...). Atd.

Musím se ptát, co to je za vládu, že musím stát na straně Evropské komise a spolu s Komisí bojovat proti české vládě, aby tato rozhodovala o evropských penězích v souladu s pravidly, ve prospěch českého státu, ve prospěch českých občanů a ve prospěch českých regionů, a nikoli k jejich záhubě?

Váš senátor
Zbyněk Linhart