MOHLI JSME ZMÍRNIT LIKVIDACI ČESKÝCH LESŮ KŮROVCEM?

O kůrovci jsem psal např. loni v září (zde).

V létě 2018 se kůrovci věnoval Senát a apeloval na vládu, ať začne neprodleně konat. V září 2018 senátní Výbor pro ŽP uspořádal ke kůrovci další rozpravu, kde MŽP a MZE slíbila rychlý krizový plán, novely zákonů, vyhlášky atp. a pomoc soukromým a obecním vlastníkům lesů s tím, že to budou mít do konce listopadu 2018!!! Nepředložili, navzdory urgencím - třeba zde apel Výboru Senátu z listopadu 2018 s výzvou k předložení slíbených krizových plánů.

Ministerstva slibovala urychlenou novelu lesního zákona. Slibovala nové vyhlášky a především dotace pro soukromé a obecní vlastníky lesů. Také vše do konce listopadu 2018. Nic. Kalamita však nečekala, každý rok je předehnala až 4x....
Na jednání našeho senátního Výboru pro ŽP byl v lednu 2019 pozván ministr zemědělství Toman. Slíbil urychlení všech prací, novely zákona a dojednání... Nic.

(Až teprve teď, v posledních říjnových dnech roku 2019, přichází do Senátu ona před více než rokem slibovaná novela lesního zákona, na kterou se teprve váže pomoc vlastníkům lesů, tedy reálně pomoc přijde až někdy v roce 2020....)
V květnu 2018 ministr životního prostředí Brabec přesvědčuje moderátorku ČT, že v národních parcích žádná kůrovcová kalamita není (zde) a v prosinci 2018 opět, kde ho server demagog usvědčil (zde). Už roky předtím bylo zřejmé, co se děje.

Když jsem už před rokem nechápal a poukazoval na to, jak je možné, že se z lesů i z národního parku České Švýcarsko vyvážely stovky nákladních aut kůrovcového dřeva - neodkůrovaného! a lýkožrout se rozvážel dál a dál, ministr dál tvrdošíjně tvrdil: "Není pravda, že kůrovec se šíří z národních parků". Poslanec Zahradník namítl, že kůrovec se šíří i přepravou pokácených zasažených smrků (zde).

Takže podle ministra životního prostředí národní parky problémy s kůrovcem neměly a podle premiéra Andreje Babiše problémy s kůrovcem neměly prý ani Vojenské lesy, ani statky pod ministerstvem obrany, a proto krizový stav kvůli kůrovci premiér vypisovat nebude (zde).

Správa národního parku České Švýcarsko se přitom již v únoru 2018, tedy 3 měsíce před výroky ministra Brabce, že parky nemají žádný problém s kůrovcem, kůrovcové kalamity obávala (zde), v září 2018 pak kůrovcovou kalamitu musela vyhlásit a začala ošetřovat i chemicky (zde).

Na Šumavě v květnu 2018, kdy ministr Brabec pronášel svůj výrok, že kůrovec v parcích není, byla kalamita už rozjetá, ale nemohli kvůli legislativě zasahovat (zde). Šumavské obce dokonce psaly ministru Brabcovi žádost o obnovu dialogu (zde) a už na konci srpna 2018 protestovaly proti tlumení zásahů státu proti kůrovci namísto jeho zintenzivnění (zde).

Krkonoše poprvé po 10 letech museli na kůrovce nasadit úplně všechno, včetně chemie (legislativa ale neumožňuje chemicky zásah drobným vlastníkům lesu, ti tak z legislativních důvodů na zásahy proti kůrovci museli rezignovat) zde.

V Podyjí kůrovcová kalamita zasáhla Znojemsko. Ohroženo bylo 40% lesního porostu.

V květnu 2018 sice sděluje ministerstvo zemědělství, že "zvládnutí současné kalamitní situace v lesích je nereálné bez vyhlášení nouzového stavu a bez intenzivní meziresortní spolupráce", ale to se v realitě neděje a premiér Babiš krizový stav odmítá (nouzový stav nebyl vyhlášen dodnes).

V Jeseníkách gradovala pohroma apokalyptických rozměrů již v roce 2017 (zde). V květnu 2018 pak byla devastace Jeseníků známá již všeobecně. Spolek přátel Jeseníků upozorňoval, že lesáci místo těžby na frontové linii CHKO, kam se kůrovec přemístil, těží místo toho mrtvé uschlé stromy, kde to bylo už jedno. A tak i lesy v CHKO Jeseníky díky tomuto začaly mizet (fota lesů z května 2018 zde).

"Žádáme, aby se vláda k řešení situace v lesích zodpovědně postavila. Bez slevenky na jízdné se jako společnost jistě obejdeme, bez zavedení superrychlého internetu do každé chalupy to jistě zvládneme také, ale bez vody a lesů to nejde. Zatím voda v Praze teče, ale je to otázka času a dalšího vývoje počasí. Silně ohrožené jsou i porosty např. kolem vodní nádrže Švihov, která zásobuje pitnou vodu Prahu a desítky dalších měst. Pokračující nečinnost státu je ohrožením pro celý nestátní lesnický sektor a logicky povede k nátlakovým akcím," apeluje na vládu již v srpnu 2018 předseda SVOL František Kučera zde.

Všude kůrovec už v roce 2018, kalamita je rozjetá naplno (jasné to bylo již o roky dříve), avšak na straně státu a vlády se neděje nic..... Proč asi?

Také republikový výbor SVOL už v květnu 2018 konstatoval, že nečinnost státní správy, neúčinnost obranných opatření a počínající kolaps na trhu s dřívím budou dál prohlubovat kůrovcovou katastrofu. V celkové kombinaci těchto faktorů pak může velice rychle dojít k faktické likvidaci jejich lesních majetků, mluví o absolutním selhání ministerstva zemědělství (zde).

Z Lesů ČR, kterým patří téměř polovina lesů v republice, stát za posledních 5 let odčerpal přes 30 miliard korun. Díky dlouhodobě podceněnému kůrovci a propadu cen dřeva jsou letos Lesy ČR v provozní ztrátě. Místo aby do lesů obecně stát napumpoval v minulosti odčerpané miliardy na adekvátní vypořádání se s kůrovcovou kalamitou, přihlíží tomu, jak si Lesy ČR musí brát úvěry od bank, aby vůbec mohly fungovat, a jak místo toho, aby nabíraly co nejvíce lidí pro práci ve zdevastovaných lesích, redukují pracovní místa a prosí dobrovolníky, aby jim šli pomoc sázet sazenice....

Vlastníci lesů žádali po vládě vyhlášení krizové situaci už v létě 2017!!! Přesto dodnes krizová situace nebyla vyhlášena. Následky vidíme všude kolem sebe. Kdyby to tenkrát premiér a vláda udělali hned, nebo alespoň do několika měsíců od výzev vlastníků lesů, kdyby přiznali, že národní parky jsou plné kůrovce a rozváží se po republice a zarazilo se to, kdyby... Zkrátka, kdyby nebylo nečinnosti vlády, dnešní stav a perspektiva českých lesů by mohly vypadat jinak.

Váš senátor

Zbyněk Linhart