MÁME ZJEDNODUŠIT ADMINISTRATIVU A KONTROLY – MY SE ALE NEDÁME

Pro politiky soudržnosti pro období 2021-2027 má ČR navrženou alokaci 20 miliard eur. Pro investování těchto prostředků Evropská komise (EK) navrhla 80 zjednodušujících opatření. To bychom ale nesměli být Češi a řádní ouřadové, aby to zjednodušení platilo i u nás.

Uveďme jen dva příklady z toho, co navrhuje EK a k tomu postoj české vlády:

A) Technická pomoc
EK navrhuje technickou pomoc provádět jen prostřednictvím paušální sazby na základě pokroku při provádění programu. Jako technická pomoc by členské zemi byl vyplácen jednoduše procentní podíl z fondů, a to takto:
a) 2,5 % z EFRR a z Fondu soudržnosti;
b) 4 % z ESF+;

Vláda ČR s tímto návrhem zásadně nesouhlasí a prosazuje si pro technickou pomoc samostatný operační program, jako tomu je v období 2014-2020. To prý aby bylo možné zajistit dostatečné finanční prostředky na administrativu, audit, kontroly atd. Nesouhlasí ani s maximálním stropem ve výši 2,5 % u EFRR a FS. Tento strop považuje ČR za nízký / nedostatečný, prý s ohledem na zkušenosti ze současného období 2014 - 2020. Požaduje proto minimálně 4 % alokace programu.

Byť je to stěží uvěřitelné, skutečností je, že vláda ČR:
- chce zpracovávat a řídit samostatný operační program technická pomoc (to znamená další a další administrativu, poučky, metodiky, pravidla, úředníci, externí poradci ...), i když to po ní EK nepožaduje,
- nechce vázat prostředky na české byrokraty v závislosti na jejich výkonu a efektivitě, tedy čerpání evropských fondů, ale požaduje mít finanční prostředky na české úředníky volně k použití bez ohledu na kvalitu jejich práce, úspěšnost, výkon, efektivnost a pokroky při administrativě programu...
- chce pro české úředníky a kontrolory o 1,5% více, což v absolutní částce činí cca 5 miliard! Navíc! Oč více z těchto miliard nakrmí český stát kontrolorů, auditorů, úředníků, radů, vrchní radů, nejvyšší radů..., o to méně zbude prostředků na řešení potřeb v místě a pro samotné projekty. A navíc si představte, kolik extra české buzerace se dá za těch 5 miliard navíc vyprodukovat. A že zrovna tohle ti naši úředníci umějí excelentně, zejména v posledních letech...

B) Paušální úhrady
EK z důvodu zjednodušení pro příjemce navrhuje namísto úhrady skutečných výdajů na základě faktur zavést pouze paušální výdaje pro projekty nepřevyšující 200 000 EUR.

Vláda ČR s tím zásadně nesouhlasí, zejména s ohledem na projekty, v rámci nichž jsou dílčí služby, dodávky či stavební práce zajišťovány prostřednictvím zadání veřejné zakázky. Požaduje využití paušální metody pouze v případech, kdy to sám český řídící orgán uzná za vhodné s ohledem na charakter dané intervence, rozhodně nechce zavést plošnou aplikaci zjednodušených paušálních plateb.

I zde je těžko uvěřitelné, že zatímco EK navrhuje zjednodušení pro všechny dopředu, naše vláda požaduje, aby až čeští úředníci rozhodovali, který z příjemců to bude mít zjednodušené, a který nikoli.

A tak bychom mohli pokračovat dál. Ale říkejte to lidem, když naše vláda s úředníky dokola opakují, že tím diktátorem, který nám nutí složitá pravidla a my musíme přijímat nové a nové úředníky, je ta příšerně byrokratická Evropská komise. Na byrokracii jsem ale v ČR daleko "lepší"!!! Senát, co by jedna komora Parlamentu, vyzvala vládu usnesením již na podzim, aby doporučení reálně aplikovala.

Váš senátor

Zbyněk Linhart