Výzva předsedkyni Evropské komise ke stavu Severozápadu, Babiš kontra Bartoš, Zpráva o stavu ŽP

09.09.2021

Vážení přátelé,

zdravím Vás ke konci léta. Doufám, že jste prožili hezkou dovolenou a prázdniny. Co by Vás mohlo zajímat z hromady témat:

1. COVID, Plán obnovy, Severozápad a koheze

V posledních měsících se schvalují narychlo populární předvolební zákony, které znamenají dalších mnoho desítek či spíše stovek miliard veřejných výdajů. Nikdo neřeší příjmy či úspory. Utrácení na dluh jede a Senát tomu jen v některých případech dokáže mírně bránit. Tyto další výdaje násobí těžko uvěřitelnou neefektivitu vlády v průběhu pandemie, která je zmapována v <analýze> Liberálního institutu. Mimo jiné z ní vyplývá, že ekonomika od března 2020 přicházela v průměru o 1 miliardu Kč denně. A tak se ve velkém rozhazovaly a rozhazují peníze z erárního, aby se ty díry ucpaly. Na dluh samozřejmě, jak jinak. A výhledy nejsou o moc lepší...

Nezaostává ani Evropská komise. Ta si na Plán obnovy, kterému nechtěným sarkasmem říká "Next Generation EU", půjčí 750 miliard EUR (20 bilionů korun). Až příští generace totiž budou tento šílený úvěr hradit (dluh se má začít splácet až v letech 2028 až 2058).

Už se z balíku schválil Národní plán obnovy, připravuje se čerpání na Fond spravedlivé transformace, Modernizační fond, připravují se klasické operační programy atd. Ale co se týče našeho nezaostalejšího Severozápadu - z centrální úrovně opět nikde nic... Nepřípustné a opět v rozporu se všemi proklamacemi i deklarovanými pravidly. Společně s místopředsedou Senátu Janem Horníkem na to reagujeme již výzvou přímo předsedkyni EK. Dovolte citovat z tiskové zprávy Senátu:

Senátoři z Ústeckého a Karlovarského kraje zaslali předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen dopis, ve kterém vyzývají Komisi, aby ve stávajícím programovém období už přestala české vládě tolerovat antikohezní rozdělování finančních prostředků EU, kterým prohlubuje rozdíly mezi Karlovarským a Ústeckým krajem a zbytkem země.

Místopředsedovi Senátu Janu Horníkovi a předsedovi senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyňku Linhartovi došla trpělivost s tím, jak vláda a ministerstva zacházejí s prostředky EU, které jsou určeny na snižování rozdílů mezi regiony, když fakticky vedou k pravému opaku - rozdíly mezi regiony zvětšují.

"Za poslední roky přijal Senát již několik usnesení, ve kterých upozorňujeme na zvyšování disparit mezi regiony, a ve kterých požadujeme masivní podporu strukturálně postižených regionů. Bohužel bez odezvy. Vláda postižené regiony jako je Ústecký a Karlovarský kraj nejen nadále ignoruje, ale dokonce své antikohezní postoje zesiluje. Poslední kapkou bylo, když v rámci povinného spolufinancování projektů z evropských fondů vláda rozhodla, že bude dorovnávat ze státního rozpočtu příspěvky bohatším regionům tak, aby konečná výše povinného spolufinancování byla v každém regionu shodná. Chudým brát a bohatým dávat není princip koheze. 30 let se zde ale tato "kohezní" pomoc předstírá. Selhává-li však naše vláda a naši úředníci, když opakovaně nepřerozdělují a nepřidělují prostředky EU na základě kohezních principů, selhává i Evropská komise, když tento způsob nakládání s prostředky evropských daňových poplatníků v České republice dlouhodobě přehlíží a toleruje", vysvětluje Zbyněk Linhart pozadí, které vedlo senátory k napsání dopisu.

Přečtěte si celý dopis předsedkyni EK <zde je ke stažení i v češtině> a koukněte na prezentaci <"Zdecimovaný Severozápad">, jako jednu z příloh dopisu Ursule von der Leyen. Vše pohromadě, včetně příloh a dalších dopisů, najdete zde: <https://www.zbyneklinhart.cz/dopisy/>

2. Zpráva o stavu životního prostředí

Veřejné peníze se sypou horem dolem i do oblasti životního prostředí. MŽP dokládá úspěšnost v péči o životní prostředí podle množství své útraty. Čím víc miliard utraceno, tím se MŽP považuje za úspěšnější v řešení problému. Fakticky se ale situace v mnoha oblastech nezlepšuje vůbec, jak dokládá poslední dostupná "Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2019". Mou Zpravodajskou zprávu pro Senát si můžete přečíst <zde>. (Jde mi tam o to, že efektivitu státu nemůžeme měřit podle toho, zda na přetrvávající problém utratíme letos víc miliard, než kolik jsme utratili loni, jako to dělá nejen MŽP. Ale aby MŽP zacházelo s prostředky daňových poplatníků s péčí řádného hospodáře, to je měřilo a vykazovalo úroveň skutečného (vy)řešení problému za vynaložení nezbytně nutných nákladů, jak bývá dobrým zvykem při dobrém hospodaření. On je to ale bohužel velmi obecný problém nakládání s veřejnými penězi).

3. Babiš kontra Bartoš a další

Jak jste jistě zaznamenali, blížící se volby budou koncentrovat hodně pozornosti do Ústeckého kraje. Kandidujte zde předseda Pirátů, je to poprvé, kdy zde kandiduje úřadující premiér apod. Ono by nám to mohlo i celé pomoci, kdyby se kandidatury braly opravdu vážně. Kdyby se splnilo, co se zde slíbí. Kdyby se reagovalo činy na to, co se zde uslyší a uvidí - viz bod 1 a stav Severozápadu. Dvě volební období jsme měli ve Sněmovně i vládě zastoupení - druhého muže v ANO, nejdéle sloužícího ministra na MŽP. Udělal pro náš region někdy něco? Pomohlo nám to za těch 8 let někdy nějak? Známe to, nikdo nedá tolik, kolik může slíbit... Každopádně rád bych už konečně viděl, jak sem jdou masivně investiční peníze, masivně evropské kohezní dotace, jak je to doprovázené daňovými úlevami a investičními pobídkami a další a další. Abychom po předvolebních slibech a uskutečněných volbách zase jen 4 roky nepřihlíželi pokračujícímu ekonomicko-sociálnímu propadu našeho regionu. Mysleme na to, až se tu všichni kandidující a všechny strany na podzim budou ucházet o naše hlasy. Debata zatím moc věcná není, blábolí se o nesmyslech. Řeší se zmrzlina a podobně. Podstata stranou!

4. Výzvy premiérovi

Ohledně kandidatury v Ústeckém kraji jsem Andreji Babišovi <napsal a pozval> ho do nejsevernějších Čech, aby věci mohl vnímat napřímo, v místě a v diskusi. Zatím mu oprávněné směřování alespoň Evropských fondů do Ústeckého kraje nic neříkalo a hlášky, že tu máme hezky, a že nemocnice je zachráněna - ty nikomu nepomohou - viz <dopis premiérovi k jeho kandidatuře v Ústeckém kraji>.

Druhá výzva premiérovi se týkala bleskových povodní, které v červenci udeřily na Děčínsku. Byly vyplaveny domy v Děčíně, Dolní Poustevně, Mikulášovicích, Lobendavě a dalších obcích. Škody na osobním i obecním majetku veliké. Vládní pozornost a pomoc nedostatečná. <Premiérovi proto adresován tento apel ke konání>.

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky, budu rád, když mi napíšete. Jinak výhledově budete mít politiky určitě až po krk, proto se zase raději na chvilku odmlčím....

Přeji Vám hezký konec prázdnin a začátek babího léta. A hlavně šťastnou ruku při volbách!

Váš senátor

Zbyněk Linhart