Transformace s velkou pompou

03.12.2021

"Uhelné regiony projdou ohromnou pozitivní transformací." "Uhelné regiony dostanou na transformaci 40 miliard EURO!". Tak píší a jásají mnozí, včetně například jedné poslankyně. Ano. Lze to vidět i takto optimisticky. Lidem se optimismus líbí. Optimismus je opium lidstva, známe. Ano, lze všemu horlivě přitakat.

Svérázným přitakáváním bylo proslulé i Radio Jerevan. Všechno byla pravda. I na otázku "Je pravda, že uhelné regiony dostanou na transformaci 40 miliard EURO?" by RJ odpovědělo: "Ano, je to pravda". A dodalo po svém: "Jen se nejedná o 40 miliard EURO, ale o 40 miliard KORUN".

A protože to je 26x méně, než mnozí myslí, přidám i pár dalších poznámek, jak to je s pozitivní transformací v nějakém kontextu:

1.) Německo dá k příspěvku EU na tzv. "spravedlivou" transformaci 33x více z národních, tedy vlastních, prostředků - 82 miliard EURO! Neboli v korunách - 2,1 bilionu! Vidí někdo nějaký rozdíl? Pro jistotu ještě jednou: Česko - 40 miliard korun na transformaci, vše jen z EU. Německo - přes 2100 miliard korun na transformaci. 97% z vlastních zdrojů. Podobně i v jiných uhelných zemích. Tam se pak může transformace skutečně podařit.

2.) Ekonomika navázaná na uhlí v našich uhelných regionech před útlumem vygenerovala jen za 1 rok stejný objem financí, jako celý příspěvek EU na celou dobu trvání programu transformace. Desítky let byly zisky z tohoto v desítkách miliard "odkláněny" do centra a nám v regionu zůstalo především to zničené životní prostředí!

3.) Plán transformace se v regionu připravil během pár měsíců. Hlavně rychle! Nyní to pro změnu visí měsíce na ministerstvech. Hlavně pomalu. Opět. Místo důkladné přípravy probíhalo všechno zase na poslední chvíli a v chaosu a hektičnosti. Tedy úředníci na to spěchali. A teď se v tom patlají. Rychlost není měřítko! Vyhnívání není měřítko!

4.) Rozhodující klíčový orgán není Krajské zastupitelstvo UK, ale tzv. Regionální stálá konference (RSK), která to schvaluje. Krajské zastupitelstvo UK to mělo na jednom jediném jednání, které si muselo navíc vynutit, a kde prošla jen velmi obecná informace. A pak už jen vzalo výsledky na vědomí.

5.) Cca polovinu z alokace pro ÚK (15,8 miliardy korun) přiklepla RSK tzv. strategickým projektům. Jako třeba přípravu těžby lithia pro ČEZ (za 1,25 miliardy Kč)- těžbu nahradíme těžbou, pokrok nezastavíme... . Přípravu Gigafaktory pro ČEZ za dalších 1,25 miliard Kč. Atd. To se to bude připravovat. Vedle podobných obskurností předběžně přiklepla i několik tzv. měkkých projektů... zatím to snad není definitivní.

6.) Pro porovnání v letech 1992 - 1998 proběhla (financovaná i Světovou bankou) investice do ekologizace uhelných elektráren (tepláren), z drtivé části na Severozápadu ČR (Karlovarský a Ústecký kraj), ve výši cca 100 miliard Kč v tehdejších cenách. Dnes by to bylo v přepočtu cca 300 miliard Kč. 300 miliard korun jen na ekologizaci zdrojů! Bez té omáčky o tzv. spravedlivé transformaci. Oproti 300 miliardám na "odsíření" má dnes komplexní transformaci Ústeckého a Karlovarského krase a úplný odchod od uhlí zajistit 20 miliard korun?

7.) Ve strukturálních fondech (SF) v rámci politiky soudržnosti, ve kterých je pro ČR na příští plánovací období 2021-2027 vyčleněno více než půl bilionu korun, někteří argumentují ve smyslu - už máte pro region svůj Fond spravedlivé transformace, proč byste měli mít něco speciálního i ze strukturálních fondů a kohezní politiky? Proč? No protože strukturální fondy s o řád větší alokací (půl bilionem korun!) nejsou určeny pro nic jiného, než pro chudé regiony a pro vyrovnávání rozdílů mezi regiony. Jsou určeny právě pro region, jako je ten náš.

A jen u nás se to zrovna potkává. Kombinace pokračujícího relativního úpadku Severozápadu, neřešení koheze a k tomu rychlý řízený odchod od uhlí bez faktické pomoci státu (např. dle Německa - viz bod 1) v regionu jen prohloubí problémy.

Pro mnohé je to ale i tak velké množství peněz. A nakonec nám budou stačit. Budeme vděční i za ty kosti pod stolem, co se hádat (když do ČR půjde rekordních bilion korun, tj. tisíc miliard korun!). Moravskoslezsko roste, Ústecký kraj na 8 let zamrzl a dosud neroztál...

Vidíte transformaci Ústeckého kraje už optimisticky? Nastane "ohromná pozitivní transformace uhelných regionů"? Ona by mohla opravdu i nastat, když si přiznáme, jak věci doopravdy jsou, a na základě toho změníme dosavadní nefunkční a pokrytecké přístupy na funkční a realistické. Dokud se tak nestane, nemohu mít ne-spravedlivou transformaci jiný, než takto kritický pohled.

Váš senátor

Zbyněk Linhart