TISKOVÁ ZPRÁVA KE SBÍRCE NA OBNOVU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA po požáru v létě 2022 – (DONIO)

24.10.2022

Výtěžek sbírky DONIO pomůže zejména rodinám, kterým vyhořely domovy na Mezné. Další významná část se přerozdělí mezi jednotky zasahujících dobrovolných hasičů.

Na rozdělení výtěžku sbírky se principiálně shodli pořadatelé sbírky, starostové obcí kolem Národního parku České Švýcarsko, Správa NP České Švýcarsko a senátor Zbyněk Linhart, který je garantem sbírky.

Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko vypukl 24. 7. 2022. Hasičům se jej podařilo zlikvidovat až 12. 8. 2022. Celková plocha zasažená požárem činí přes 1.100 ha, hasiči operovali až na 3.600 ha. Požár se rozšířil nad obcí Hřensko, do okolí Pravčické brány a obcí Mezná a Mezní Louka a ohrožoval také část Jetřichovicka. Evakuovat se muselo 532 osob. Na Mezné vyhořelo či bylo požárem poškozeno několik nemovitostí. Během zásahu bylo ošetřeno 117 hasičů.

Tváří v tvář této rozsáhlé živelné katastrofě DONIO tým ve spolupráci se senátorem Zbyňkem Linhartem a Správou NP hned dne 26. 7. 2022 vyhlásili sbírku "Pomoc obcím a obyvatelům, které zasáhl požár v NP České Švýcarsko!" Ve sbírce se ke dni 18. 10. 2022 vybralo celkem 10.226.562,- Kč od 8.732 dárců. Děkujeme.

Podstatná část sbírky, 5,2 milionu, bude věnovaná lidem na Mezné s poškozenými majetky po požáru. Z toho po dvou milionech dostanou dvě rodiny s úplně shořelými obydlenými domovy.

Další 4 miliony korun budou rozděleny mezi jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to jak v obcích kolem národního parku, které jsou při požárech v NPČŠ postiženy nejčastěji a nejvíce, tak i těm v okolí, které se na zásahu proti poslednímu a největšímu požáru také podílely a budou se velmi pravděpodobně podílet i na dalších zásazích v regionu Českého Švýcarska. Postiženým rodinám je podpora v těchto dnech už proplácena, jednotkám sboru dobrovolných hasičů (bude jich 34) začnou organizátoři sbírky vyplácet prostředky hned poté, jak zvládnou s tím spojenou administrativu a získají všechny potřebné údaje od obdarovaných a po dohodě s dotčenými samosprávami.

"Chci moc a moc poděkovat všem dárcům, ta solidarita byla neuvěřitelná. A stejně tak chci znovu poděkovat všem jednotkám hasičů, profesionálním i dobrovolným, těm dobrovolným zejména, bez nich by to vůbec nešlo zvládnout. Ale chci tímto poděkovat i všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a pomáhali během zásahu, všem podnikatelům, kteří hasičům nabídli v prvních dnech spontánně a zdarma svá ubytovací zařízení, všem, kteří hasičům vařili a rozváželi jídlo. Snažíme se, aby stát na tyto podnikatele také nezapomněl a uhradil jim alespoň část nákladů, které jdou v několika případech až do stovek tisíc. Postiženým rodinám bohužel jejich shořelé domovy vrátit nejde, stejně jako si za poskytnutý dar nezvládnou pořídit plnohodnotné nové bydlení. Nicméně sbírka jim minimálně pomůže řešit náhradu za shořelé domy. A v neposlední řadě chci poděkovat i členům týmu DONIO, jsou to profíci a dělají záslužnou práci", shrnuje výsledky garant sbírky senátor Zbyněk Linhart.

"Také já chci poděkovat všem dárcům a samozřejmě i všem hasičům, dalším složkám integrovaného záchranného systému, dobrovolníkům, ale také mým kolegům, Ústeckému kraji a Ministerstvu životního prostředí za spolupráci při likvidaci největšího požáru v dějinách České republiky. Příroda národního parku se s následky požáru dříve nebo později vyrovná, ale škody na majetku i v myslích lidí se budou hojit mnohem obtížněji. I proto jsem rád, že peníze z této sbírky půjdou opravdu těm nejpotřebnějším" dodává Richard Nagel ze Správy NP České Švýcarsko.

Kontakty na organizátory sbírky: www.donio.cz

Krásná Lípa dne 24.10.2022