Počty VŠ studentů dle místa výuky

18.02.2022

Zpráva o České republice za rok 2020 (každoroční zhodnocení ekonomické a sociální situace jednotlivých členských států EU Evropskou komisí) konstatovala:

"...V regionu Severozápad je struktura vzdělávání obyvatelstva odlišná (vyšší procento základního vzdělání) a výzkum je velmi omezený (nejmenší počet výzkumných pracovníků na jednoho obyvatele. Intenzita VaV zde dosahuje pouze 0,3 %!)..."  

Jak ale mohou některé regiony být konkurenceschopné a čerpat finance na vědu, výzkum, vzdělávání, inovace...., tedy maximálně preferované oblasti pro udržení kroku s dobou a zajištění konkurenceschopnosti v turbulentně se rozvíjejícím světě, a jak tam mají být výzkumní pracovníci, když vysoké školství je regionálně extrémně nevyrovnané? I díky tomu se na Severozápadě vzdělává pouze 8 VŠ studentů na 1000 obyvatel. A to má logické důsledky.... A to je potřeba změnit.