Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska – 2020

28.08.2020


Ve 3. ročníku ceny za udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska za rok 2020 jsem u příležitosti Dne Českého Švýcarska dne 29.8.2020 ocenil následující osobnosti.

Renata Hergetová

Desetiletou usilovnou dobrovolnou prací, mimořádnou angažovaností a obdivuhodným příkladem, kterými strhávala a motivovala své přátelé, další obyvatele Českého Švýcarska a mnohé rodáky, kteří dnes žijí v Německu, dokázala ze zarostlé louky a lesních hald, kde se nacházely pouze zvlněné pahorky, zachránit a do nebývalé krásy obnovit zaniklý hřbitov ve Všemilech a učinit z něj tak opět plně funkční důstojné pietní místo. Mnoho z lidí se díky Renatě Hergetové dobrovolně podílí na obnově kulturního dědictví, přispívají finančními dary a stává patrony jednotlivých hrobů po těch, kteří v našem krásném kraji žili před námi. Podílí se i na dalších dobrovolných aktivitách spojených s obnovou památek, jako například Dolského mlýna.

Jiří Chlum

Koncertní virtuos a vynikající varhaník, absolvent teplické konzervatoře, který se věnuje koncertní a pedagogické činnosti u nás i v zahraničí. Je dlouholetým varhaníkem poutní baziliky Panny Marie ve Filipově, ve které založil letní mezinárodní festival "Varhanní duchovní hudba ve Filipově". Festival je pojat jako nekomerční s volným vstupem a těší se vysokému respektu v českém i německém vnitrozemí. Jiří Chlum za léta své neúnavné organizační práce, koncertováním a osvětou pomohl učinit ze severu Českého Švýcarska pozoruhodné kulturní dějiště, s centrem setkávání umělců, hudebních odborníků a široké laické veřejnosti.

Dagmar Kubíčková

K zahradnické profesi byla přivedena dědečkem, nadšeným ovocnářem amatérem. Absolventka Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, která jako učitelka odborných zahradnických předmětů na Střední zahradnické škole v Děčíně-Libverdě vychovala několik generací zahradníků a floristů. Společně s manželem vybudovali rozsáhlé sbírky trvalek, tzv. políčka, kde se nachází 800 druhů a kultivarů trvalek, 350 kultivarů kosatců a 90 odrůd denivek, na volné ploše vysázeli na 10000 cibulí narcisů a tulipánů. V roce 1971 společně založili soutěž pro studenty s názvem Děčínská kotva a po dlouhých 30 let ji organizovali. Dnes je z Děčínské kotvy nevyšší floristická soutěž v České republice.

Jiří Rak

"Duše" Českého Švýcarska, jeden z největších znalců a neúnavných propagátorů regionu. České Švýcarsko je zejména díky jeho aktivitám za posledních 15 let v oblasti cestovního ruchu, turistické dopravy a přeshraniční spolupráce se saskými partnery jednou z vůbec nejlépe fungujících a hodnocených turistických oblastí v České republice. Podílí se i na organizování nesčetných poznávacích i jiných akcí, mnozí jej znají jako nezapomenutelného průvodce, aktivního člena Klubu českých turistů, navrhovatele mnoha fungujících dopravních spojení a obslužnosti, jako spojovatele lidí i produktů. Pro mnohé členy destinačního fondu i pro německé sousedy je jméno Jiřího Raka dnes již synonymem regionu Českosaského Švýcarska.

Jiří Vích

V roce 1988 založil cyklistický závod Tour de Feminin a až do loňského roku byl jeho jediným ředitelem. Pod jeho vedením proběhlo 32 ročníků závodu. Letos se pojede 33. ročník, s Jiřím Víchem již jako čestným ředitelem. Závod nese posledních pár let přízvisko "O cenu Českého Švýcarska". Tour de Feminin si za desítky let pod vedením Jiřího Vícha získal opravdové renomé, byl zařazen do programu "Rodinné stříbro Ústeckého kraje", poslední roky zájem o účast v závodě vysoce převyšuje jeho kapacity a celosvětový přesah závodu dokládá zastoupení závodnic ze 4 kontinentů. Jiřímu Víchovi se podařilo krásy regionu spojit s nejvyšší úrovní ženské silniční cyklistiky a založit hodnotnou tradici.

Děkuji za všechny zasílané návrhy a tipy na ocenění a vybraným osobnostem děkuji za jejich přínos regionu.