Newsletter srpnový

30.08.2023

Zdravím na konci prázdnin. Doufám, že jste si všichni odpočali a užili se dovolených, slunce, hor, rybníků a snad i moří. Krátce, co se mezitím událo či brzy udá:

Výjezdní zasedání vlády na Děčínsku
S poradci premiéra a některými členy vlády jsme domlouvali, aby vláda udělala výjezdní zasedání na Děčínsko. Psal jsem následně premiérovi tuto pozvánku s výzvou, aby zasedání vlády proběhlo tentokrát třeba ve Šluknovském výběžku, kde se jinak vládní představitel objeví jen tehdy, když se tu rozhoří ty největší požáry v České republice či podobně, a proč by tedy bylo vhodné, udělat to tentokrát jinak … Ale to už jsem tušil, že to bude jako vždy …
A vláda zareagovala odpovídajícím způsobem a v rámci kraje vyjede …. do uhelné pánve, kde se rádi ukazovali soudruzi už v letech dávno minulých. Viz odpověď Úřadu vlády ČR. Holt tradice je tradice, tu jen tak nepřekonáš…

Připomínky ke strategii zdravotnictví ÚK
Radě ÚK jsem zasílal připomínky k nové koncepci zdravotní péče Ústeckého kraje, které se týkají zejména Děčínska, resp. Šluknovského výběžku. Tedy chronický nedostatek zdravotnického personálu, rozpor mezi zařazením rumburské nemocnice do páteřní sítě nemocnic a proti tomu reálná absence základních zdravotních oborů v nabídce péče, nereálnost harmonogramu rekonstrukce, stále nefunkční přeshraniční péče, chybějící prevence, paliativní péče, psychiatrická péče atd. Připomínky zde.
Je zvláštní, a to jsem také připomněl, že v harmonogramu rekonstrukce rumburské nemocnice uvádějí jako jednu z prvních investic heliport k urgentnímu příjmu, a on je v rozporu s územním plánem města Rumburk (tehdejší starosta a místostarosta města jsou koaličními zastupiteli ÚK ).

Tchajwanský velvyslanec na Děčínsku
10. srpna jsme projeli několika místy Děčínska s významným hostem z Thaj-wanu, vedoucím Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, jeho excelencí Liang-Ruey KE. V posledních třech letech se potkáváme v Praze (návštěvu jsme domlouvali už vloni). Začali jsme v Děčíně ve firmě Chart Ferox, kde jsme si opět prohlédli, co dokáže tato firma udělat a vyvážet do celého světa. Je to úctyhodné. A není v našem regionu sama. Poté jsme navštívili území Národního parku České Švýcarsko, mj. místa po požáru. Odpoledne jsme prošli Schindlerovu pletárnu v Krásné Lípě (Novia Faschion – Elite) jako ukázku dlouhé tradice. A pak společnost Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře, co by novější podnikatelský projekt. Večer jsme nakoukli do Domu Českého Švýcarska a prohlídli si infocentrum a expozici a po shlédnutí filmu jsme si prohlédli areál Lípa resortu na náměstí. Velkým tématem hovorů byly možnosti spolupráce v Ústeckém kraji, a to mj. s ohledem na ohromnou investici do výroby čipů firmy TSCM z Taiwanu v Drážďanech, což s sebou může přinést další investory do širokého regionu. V konkurenci severních Čech, západního Polska a Saska přitáhne takové další masivní investice ten, kdo bude schopen zajistit infrastrukturu a odpovídající pracovní sílu, zejména elektroinženýry. Co aktivita Ústeckého kraje? Jak hodně toho dokážeme využít? Musíme začít být aktivní a připomenu to na jednání zastupitelstva ÚK.

Dobročinná aukce pro Kostku
Krásnolipská Kostka, která poskytuje ve Šluknovském výběžku sociální služby, k 15 letům své existence pořádá charitativní prodej obrazů. Až do 13.9. 2023 si můžete koupit Kostce darované obrazy a díla např. od Vladimíra Franze, Tomáše Brauna, Pavla Beneše, Rozárky Prokopcové, Vladimíra Brože – Vladimíra 518, Vladimíra Strejčka, Ivana Záleského, Martina Raka, Václava Sojky, Tomáše Sedláčka a dalších. Výtěžek z prodeje bude použit na zlepšení kvality a dostupnosti domácí péče o lidi v závěru života a na nákup brýlí pro jednu slečnu s hendikepem. Zde katalog a všechny potřebné informace k aukci.

NP Křivoklátsko
Byl jsem 23.8.2023 pozván do Snídaně s Novou, kde jsem byl po antré ministra Hladíka tázán na záměr na zřízení NP Křivoklátsku ještě já, zřejmě jako osoba, která už nabyla praktické zkušenosti se zřízením a následnou správou NP České Švýcarsko, tedy teorie a praxe. Pokud Vás zajímá, jak kdo z nás nahlíží na zřízení nového NP, tak ministr Hladík začíná v cca 20 minutě, já zhruba ve 30 minutě.

Ocenění osobností Českého Švýcarska 2023
Z Vámi zasílaných návrhů jsem v letošním ročníku Ceny za udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska za rok 2023 ocenil dne 26.8.2023 propagátorku klasické hudby Boženu Bortníkovou ze Šluknova, podnikatele Valdemara Grešíka z Děčína, dobrovolného hasiče Jana Košíka z Hřenska, kostelníka Jana Müllera z Filipova a historika Jana Němce z Děčína. Moc díky za všechny návrhy, vybírat z nich bylo jako vždy nesmírně obtížné, ale věřím, že i Vy, po seznámení byť i jen s krátkými profily letošních vybraných osobností, oceníte stejně jako já, jaký význam všichni letošní ocenění pro náš region měly, mají a mít budou. A nejen pro něj. Medailonky oceněných naleznete zde.

Nový nástěnný kalendář 2024
Tradiční prestižní kalendář letos poprvé vydala OPS České Švýcarsko společně s německým protějškem Tourismusverband Sächsische Schweiz. Zde možno prolistovat, které záběry nejpřednějších českých a německých krajinných fotografů byly vybrány pro příští rok, a jednotlivci a firmy si zde mohou kalendář i koupit.

Tolik stručně pro tentokrát. Přeji především žákům, studentům a pedagogům úspěšný začátek dalšího školního roku a všem pak příjemný konec léta.

Váš senátor

Zbyněk Linhart