Newsletter prosinec 2023

12.12.2023

Vážení přátelé,

blíží se konec roku. Jaký byl? Angličan, když mu není zrovna ejchuchu, odpověděl by na takovou otázku něco jako – "Koneckonců, nebylo to tak špatné…" Přežili jsme další krize a na naši zemi nepadají bomby jako bohužel na jiné, takže vlastně zatím dobrý…

A co dalšího přinesly poslední týdny?

Novela zákona o samosprávních zastupitelstvech
Posledního listopadu jsme v Senátu schválili novelu zákona o obcích (a krajích a Praze). Novela reaguje na požadavky samospráv a závěry Ústavního soudu o protiústavnosti stávající právní úpravy v odměňování zastupitelů (zastupitelé obcí a krajů podléhali libovůli vlády, která v rozporu s Ústavou upravovala či vůbec neupravovala jejich tabulkové platy a odměny. Letos v květnu na základě naší senátní stížnosti rozhodl Ústavní soud, že vláda toto právo nemá). Novela zákona tuto protiústavnost vyřešila zavedením automatické, zákonem zaručené valorizace odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva, kterým tak bude zákonem garantována odměna, jež odpovídá ekonomickému kontextu. Pro samosprávy zákon přináší i řadu dalších změn (např. umožní obcím v rozšířené míře spolupracovat při výkonu přenesené působnosti státu, přináší jednoznačný právní rámec pro distanční jednání samospráv, v mimořádných situacích budou moci starosta obce, hejtman kraje či primátor hl. města Prahy být nadáni pravomocí operativně rozhodovat namísto rady ve věcech spadajících do její nevyhrazené pravomoci, upravuje se možnost zrychleného svolání zastupitelstva a další)

Vyšší energetická a materiálová bezpečnost
Tak se jmenovala konference pořádaná Českou asociací oběhového hospodářství. Měl jsem tam přednášku, v níž jsem apeloval na to, abychom se zaměřili jen na tolik zajíců, kolik jich dokážeme chytit. A nepředstírali, že jsme už nějaké chytili. Třeba jako MŽP roky tvrdí, že jsme nejlepší v třídění odpadů. Kdo chápe, že separace nerovná se recyklace, že když v realitě až 80 % všech lidmi vytříděných plastů ze žlutých kontejnerů skončí nakonec na skládce, v lepším ve spalovně (v zásadě velká část plastů mimo PET lahve), chápe velmi dobře, jak falešné je bouchání se do zad, že jsme nejlepší v třídění plastů. Podle zprávy EK z června 2023 dokonce skládkujeme 47,7% odpadů, tedy s odpadem u nás zacházíme pro životní prostředí a ekonomiku tím nejhorším možným způsobem. K čemu nám je, že jsme nejlepší v třídění, když naprosto nezvládáme následnou recyklaci vytříděného odpadu, který jednoduše zase přihodíme na skládku k odpadu nevytříděnému? A neplníme mnoho dalších jednoduchých závazků a zákonných povinností - na ně se soustřeďme - třeba u nás necháváme jezdit milion aut bez filtru pevných částic, nebo jsme masivně kontaminovaní starými ekologickými zátěžemi - kontaminovaných u nás je více než 10 tisíc takových lokalit, ale u poloviny z nich se s nápravným opatřením dokonce ani nezačalo atd. Zde celá prezentace z této akce.

COP28
V Dubaji dnes končí klimatická konference COP 28. Účastnilo se jí - těžko tomu vůbec uvěřit - 70000 "vyjednavačů". Kolika letadly a s jakou uhlíkovou stopou se tam a zpět asi všichni dopravili? Když klima konference, tak ve Spojených arabských emirátech, jednom z deseti států s největší těžbou ropy a plynu a největších světových producentů CO2 na hlavu, no ne? Kde taky jinde uzavírat nové kontrakty na odběry fosilních paliv… Kdo jiný by měl klimatické konferenci předsedat, než generální ředitel největší státní ropné a plynárenské společnosti? A kolik přisypat ze západního měšce do dalšího tam vzniklého fondu pro tzv. rozvojové země, jako třeba "chudé" Číně a Indii, kde jsou fosilní paliva hlavním motorem raketového ekonomického? Ursula von der Leyen se nechala slyšet, že k financování klima opatření se musíme posunout od miliard k bilionům. Euro! A že k tomu musíme najít nové zdroje příjmů, jako zelené dluhopisy, další daně apod. Další poplatky, povolenky, … I Česko nějaký ten milion do fondu přisype, už se nechalo slyšet. A kdyby Vám někdo tvrdil, že tentokrát už opravdu, ale opravdu není kde brát, nevěřte mu… Jak jsme viděli, on se vždycky nějaký další úvěr nebo nějaká nová daň snadno najde, zvláště když jde o to klima přece…

Někdo by si řekl, že žádné takové předchozí mezinárodní jednání nikdy k ničemu nevedlo, co by byť jen naznačovalo vzdálený konec klimatické krize, naopak, od založení Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v roce 1992 se situace pouze dramaticky horší, tak proč, krucinál, proč celý tenhle cirkus, který zatěžuje naši planetu ještě většími emisemi? Jak by řekl klasik, za vším hledej peníze, především ty z ropy, plynu a uhlí…

Nízkoenergetičnost veřejných budov
Do Dubaje odlétal nás ministr životního prostředí s tím, že ČR tam bude usilovat o to, aby se zdvojnásobilo úsilí v energetických úsporách, alespoň to tvrdil na síti X. Já bych s tím i souhlasil, kdyby to směřovalo do vlastních řad. Pak by se to úsilí ale muselo alespoň zdesetinásobit. Ministerstvo financí na žádost o zaslání počtu veřejných budov a stavu jejich nízkoenergetičnosti odpovědělo, že požadovanými informacemi nedisponuje – viz reakce MF, ale podle zpráv o plnění cílů energetické účinnosti ČR k roku 2022 lze vyčíst, že ze 780 těch největších (dle směrnice speciálně vyjmenovaných) státních budov s plochou větší než 250m2 Česko nesplnilo požadavky na energetickou náročnost u rovných 593 budov s celkově nevyhovující energeticky vztažnou plochou o velkosti 1 805 017 m2. A ačkoli byl závazek pro rok 2022 stanovena na úroveň12,4 TJ, došlo k realizaci energeticky úsporných opatření s celkovou úsporou energie jen ve výši 7,2 TJ (tato úspora se navíc týkala hlavně zateplování věznic z OPŽP.). A to nemluvíme nejen o mnoha dalších státních budovách, ale i dalších veřejných budovách (v centrálních registru administrativních budov je registrováno 2595 budov, ale to je bez nemocnic, bytových domů, divadel, skladů, věznic atd.). Neúspora energií pod (ne)dohledem státu musí být astronomická…

Česko tak NEPLNÍ nejen evropskou směrnici, která zdůrazňuje příkladnou úlohu budov veřejných subjektů, ale ani tu českou. Přesto, v již rok otevřené speciální výzvě z listopadu 2022, určené pouze pro státní budovy, kde jsou připraveny 3 miliardy korun z tzv. Národního plánu obnovy (z evropské půjčky!), bylo na konci října podáno pouze 11 žádostí! s požadavkem na 150 milionů korun, což je jen nějakých 5% z financí k rozdělení. Zkrátka sami na to z vysoka kašleme, ala jiným kážeme jako svatí…

Kázat vodu a nalejvat se vínem není zrovna následováníhodný model chování. Apeloval jsem proto na ministry MF, MPO, MŽP, MMR a MV, aby se tím začali konečně zabývat. Nejdříve osobně. A pak poslán jim byl tento dopis.

Zvláštní opověď-neodpověď MŽP na poslední dotazy
Ministr Hladík také konečně odpověděl na otázky k průchodnosti a bezpečnosti cest v NP, Soutěskám ve Hřensku, Pravčické, a další otázky, které máme na obcích. Odpověď je svém farizejství vlastně fajn, alespoň si už nemusí nikdo nic namlouvat. V odpovědích nalezneme takové špeky, jako že zavření Soutěsek ve Hřensku si schválily samy obce, protože na Radě NP nikdo z nich nebyl proti tomu, že v Soutěskách bude "přírodní zóna" a "klidové území". A tak tam bude klid a nebude se tam zasahovat se souhlasem obcí, teď už to je všem jasný. Že je 20 % cest dle cestní sítě odznačených či uzavřených je taky OK, protože nejde o to, kde je stanovena jaká zonace a kde je či není klidové území, kde se zasahuje či kde nezasahuje, a jako moc nebo vůbec, co je zavřeno kde či není. Jde o to, jak si rezort danou situaci v parku ad hoc vyhodnotí, resp. co aktuálně kde požadují zájmy ochrany přírody (zájmy ochrany přírody fungují u nás jako deus ex machina, mocnější, než svého času všemocná neviditelná …, dokážou zválcovat všechny a všechno, jednou zprava, podruhé zleva, a když ne zespodu, tak shora určitě). Co, že máme nějaké zákonné rámce – vysvětlit jdou vždy tak, jak je aktuálně třeba.

A co dotaz na modříny a jejich likvidace kroužkováním, prý pro jejich nepůvodnost? Pan ministr mudruje šalamounsky: "Zatímco o původnosti ve smyslu jeho přítomnosti v minulosti není pochyb, principiální otázkou je zejména, zda by se zde modřín přirozeně vyskytoval i za současných klimatických podmínek a byl schopný ve zbytkových populací v lesních společenstev dalších regionů samovolně udržet. Takto je dnes chápáno rozlišování mezi původními a nepůvodními druhy, neboť je evidentní, že v minulosti se zde vyskytovala spousta druhů, které v určitém období ustoupily konkurenčnímu tlaku či změnám klimatu a prostředí". Tedy nás čeká mnoho zatím nepoznaných původních druhů, které časem budou přibývat? Zřejmě ano. Co jako nepůvodní kácíš dnes, zítra sázíš jako původní. A naopak. Vše je relativní. S dalšími špíčky se můžete pokochat v celé odpovědi ministra ŽP. Když jsme spolu nedávno docela dlouho o problematice mluvili, mnohé říkal jinak.

Máme problémy v řízení národních parků
I na základě výše zmiňované reakce MŽP roste počet lidí, kteří si uvědomují, jak Česko ne úplně zvládá správu našich národních parků a lítá v tom zleva doprava jako nudle v bandasce, ať už pro neschopnost či neochotu pro převahu jiných zájmů nebo kombinaci všeho. K tomu pro zájemce prezentace České národní parky.

Každý park je ve svém řízení, počínání a svými přístupy zásadně jiný. Dlouhodobě je KRNAP aktivní, s aktivním přístupem k veřejnosti a místním. Příkladem pak je listopadové otevření Muzea Krkonoš ve Vrchlabí, což je špičkové zařízení, které vytvořila Správa tamního NP nákladem 340 mil. Kč a bude jej provozovat.

Severozápad
Otevřeněji a podrobněji k jednomu z nejvíce upadajících regionů v EU - Severozápadu, Ústeckému a Karlovarskému kraji - se rozepsal Michal Komárek pro časopis Neovlivní. Nazval jej "Příběh naprostého politického selhání" a stáhnout v PDF si ho můžete zde. Ano, selhání pokračuje.

Novela zákona o občanských průkazech
Blíží se silvestr, tak něco humorného z našeho legislativního života, pokud tedy máte rádi humor černý. Jsem zpravodajem novely zákona o občanských průkazech, který je takovým tragikomickým příběhem o tom, jak se v Česku před 14 lety rozhodli, že zákonem zruší používání rodných čísel (RČ), protože RČ je nebezpečný archaismus, který musí zmizet z občanek, řidičských průkazů, kartiček pojišťoven atd, aby po mnoha odkladech a marném "úsilí" zákon nějak implementovat, na poslední chvíli otočili, že rodná čísla jsou vlastně skvělá věc a žádný přežitek, ochranu soukromí neporušují, naopak, plní nezastupitelnou roli, neboť splňuje podmínky pro spolehlivou identifikaci fyzické osoby. Budou se tak časově neomezeně používat dál, jakoby těch mnoho a mnoho let nebylo… Příběh lze zevšeobecnit jako opakující se ukázku toho, jak u nás vytváříme legislativu a proč legislativa vypadá, jak vypadá. Zde celá zpravodajská zpráva s popisem příběhu v kapitole "Stanovisko zpravodaje".

PF 2024
Já se nad mnohým rozčiluju a mnohé mi vadí, protože my a Evropa máme rozhodně na víc, než předvádíme. Nicméně je zima a my si stále ještě můžeme zatopit (otázka je jakým plynem), sice už ne na jako dříve, ale nemrzneme... Tak co bych chtěl… No, chtěl bych přece…, ale to už si nechám pod stromeček…

Přátelé, užijte si klidné Vánoce, zapomeňme na chvíli na globální problémy a užijme si trochu lokálního štěstí z přítomnosti blízkých a společným prožíváním svátečních chvílí. Koneckonců, život je krátký, a nemáme se, když zvážím všechny ty okolnosti, zase až tak špatně. Když pro to i něco uděláme, všechno dobře dopadne.

Požehnané Vánoce a úspěšný nový rok a v něm znovu na viděnou a čtenou se těší,

Váš senátor,

Zbyněk Linhart