Newsletter listopad 2023

09.11.2023

Vážení přátelé,

se začátkem listopadu posílám užší výběr toho, co by Vás mohlo zaujmout a co považuji za důležité.

Rozdělení výtěžku veřejné sbírky DONIO
Koncem léta byl vyplacen poslední dar z této sbírky DONIO na pomoc Českému Švýcarsku po požáru. Ještě jednou moc a moc díky všem dárcům. Část sbírky se rozdělila mezi občany, kterým shořely jejich domy (4,2 mil Kč), část šla obci Hřensko (2 mil Kč) a zbytek (4,08 mil Kč) se prostřednictvím obcí a měst rozdělil mezi jednotky dobrovolných hasičů, které se podílely na hašení požáru. Tabulku s konkrétním rozdělením sbírky naleznete zde.

MŽP by moc chtělo…
Po více než čtyřech měsících a po urgenci ministr ŽP Hladík konečně reagoval na společnou výzvu mnoha starostů z obou stran česko-saské hranice, hejtmana Ústeckého kraje, zemského rady ze Saska, předsedy KČT a dalších, kterou jsem na MŽP s průvodním dopisem posílal v červnu 2023.

(Po požáru či po kůrovci je dlouhodobě uzavřeno či odznačeno téměř 20 % cest v území NP ČŠ, zatímco požadavky na náhradní - obnovené příhraniční cesty jsou na české straně jen cca 7 km, tj. necelé 4% cest)

A přišla opět klasická, velmi obecná odpověď - …pokud to bude možné…; …pokud to nebude v rozporu se zájmy ochrany přírody … atd. Takže to nedovolí příroda, mj. proto, že se roky ignorovala základní údržba cestní sítě, jak bylo slibováno.

Ono to dost vyplývá i z toho, jak MŽP nahlíží na partnery v regionu - bez ohledu na jejich názory ministr prostě musí dokončit, co chtěli už komunisti. Chybí už jen vůdčí role strany. Může se někdo divit postojům starostů Křivoklátska, když dnes a denně jsou svědky toho, jak vláda a státní správa "naslouchá" samosprávám?

Další dotazy na MŽP
Kdy už jsme u MŽP, ještě jeden dopis jsem posílal ministrovi ŽP, a doufám, že odpoví dříve, než po 4 měsících a urgenci k tomu. Týká se vícero věcí – bezpečnosti cest v národním parku, Soutěsek ve Hřensku, hospodaření v parku, kácení modřínů, obnovy smrků, sázení lísek atd. Spousta otázek, žádné odpovědi… Když se nic nemusí…? Zde si to můžete přečíst celé.

Stav objektů ve vlastnictví státu a systémy dotačních kontrol
A ještě tento dopis jsem posílal, na ministerstvo financí tentokrát. Stovky miliard se budou naplňovat v Modernizačním fondu na energetickou transformaci a snižování spotřeby energií. Kdy jindy by měl stát modernizovat a učinit nízkoenergetickými to nepřeberné množství státních budov? A jít příkladem ostatním? Evidujeme ty objekty vůbec? Máme nějaký plán, třeba v etapách?

Opakovaně jsem na to upozorňoval na Radě SFŽP společně s Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje. A navíc na státní budovy je směrnice. A již nyní rok vypsaná speciální výzva z Národního plánu obnovy z listopadu 2022, určená pouze pro státní budovy, kde již brzy bude ukončen příjem žádostí, a kde čekají na rozdělení skoro 3 miliardy korun (2,893 miliardy Kč přesně), bylo na konci října podáno pouze 11 žádostí, s požadavkem na 150 milionů korun, což je jen nějakých 5% z financí k rozdělení… Těžko chápat… Okomentoval jsem to i osobně panu ministrovi.

Druhá otázka se týkala systému kontrol a rozpočtové kázně. Systém opakovaných a duplicitních kontrol ve vztahu především k projektům financovaných z fondů EU, je extrémně špatně nastavený. Opakované kontroly nejrůznějších orgánů často dospívají k rozdílným, a to i zcela zásadně opačným výsledkům a závěrům. Nejčastěji z důvodů nejasné interpretace pravidel. Opakované kontroly po mnoha letech mění původní stanoviska kontrol předchozích, a to i stanoviska svých vlastních předešlých kontrol. Zaměstnává se kvůli tomu množství úředníků. Zajišťovat součinnost musí další právníci, daňoví odborníci, poradci. Projekty žadatelů jsou vystaveny často neúnosným sankcím, mnohdy likvidačním, a to po mnoho let. Znám případy, kdy spory trvají patnáct let a stále nejsou vyřešené. Mám proto za to, že by nebylo od věci udělat něco v duchu Milostivého léta, akci, která by zastavila chronické a roky se táhnoucích případy, kdy se strany do nekonečna přou o formální porušení nejasně nebo absurdně formulovaných dotačních pravidel, aniž by reálně k jakékoli defraudaci došlo.

Modernizační fond – zvráceně fascinující systém přerozdělování od chudých k bohatým
Vláda přišla s plánem, jak bude Česko v příštích letech naplňovat Zelenou dohodu.

Plán EU zní stejně - zvýšíme daně – poplatky, atp. Ano. A zajistíme ohromné přerozdělování. A s bobtnající dotační ekonomikou tak trochu i zvětšování chudoby. Ale co už. EU hledá další, i netradiční zdroje. Mj. proto, z čeho že se bude platit ta půjčka 750 miliard EUR, z Komisí "drsně" nazvaného Fondu pro budoucí (zadlužené) generace. No, někdo to zaplatit nakonec musí, že…

Kvůli rostoucí ceně a rozšiřování uplatňování emisních povolenek se nám Modernizační fond z původních předkladů kolem 150 miliard vyšplhal na dnes předpokládaných neuvěřitelných 600 miliard. Šílená suma. A všechno k přerozdělování.

Zjednodušeně… Se zvyšováním cen a uplatňováním emisních povolenek na další a další "produkty" se zvyšují objemy peněz z emisních povolenek, u nás pak v Modernizačním fondu, kde se tyto peníze potom přerozdělují. Komu dominantně? Paradoxně těm průmyslovým podnikům, které stále dražší povolenky nakupují na trhu, aby emise mohly vypouštět. Cenu dražších povolenek promítají do ceny svých výrobků a služeb, což spotřebitelé platí v koncové ceně. Tím se zvyšuje množství peněz vracených z prodeje povolenek EU - státu, který tak má stále víc peněz k přerozdělení, zase hlavně těm průmyslovým podnikům, které po přidělené dotaci mají stále víc peněz na nákupy stále dražších povolenek atd. Kruh se uzavírá. Jsou to přitom peníze, které se vytáhly z kapes spotřebitelů za teplo, elektřinu a další služby a zboží, do nichž se náklady stále dražších povolenek promítají, a které prostřednictvím EU a státu v podobě dotace zase putují zpět k těm firmám, které ty náklady spotřebitelům účtují.

Paradoxně jsou to v posledku domácnosti, kdo dotují rostoucí sumou ty největší průmyslové podniky s miliardovými obraty a nechtěně tím i přispívají k inflaci v tomhle bizarně zacykleném systému. Dost šílené. A kdo se směje v pozadí? To už nechám na vás...

Hezký podzim,

Váš senátor,
Zbyněk Linhart