Newsletter dubnový

19.04.2022

Vážení,

pro aprílový postvelikonoční newsletter jsem pro Vás vybral následují informace:

Evropská komise zahájila řízení s Českem kvůli třídění a recyklaci odpadu
Mnoho a mnoho let exministr životního prostředí Brabec mluvil o tom, že jsme nejlepší ve třídění odpadů. Jednak to nebyla pravda (mj. tím, že jsme si upravovali statistiku atp.), a jednak nejde o samotné třídění. To když vytříděný odpad nejprve odděleně vykážeme a pak ho namísto zrecyklování zase přisypeme zpátky do skládky (kéž by se alespoň energeticky využil). Roky o tom mluvím a píšu. Exministru Brabcovi např. v lednu 2019. V Senátu v dubnu 2020 při projednávání Zprávy o stavu ŽP za 2018. V listopadu 2020 při projednávání zákona o odpadech, který byl tak špatně exministrem připraven, že mě to vyprovokovalo k článku "MŽP připravilo k budoucímu zacházení s odpady legislativní smaženici, kterou se otrávíme". Atd. Jó, lhát si do kapsy a vymýšlet, dělat PR. Ve středu 13.4.2021 při jednání výboru ŽP Poslanecké sněmovny pak zástupci MŽP říkali, že potřebují delší čas, než dva měsíce, aby EK zdůvodnili, jak tady zacházíme s odpady...Přitom by stačilo v principu napsat: ... "Ano, Evropská komise, máte v zásadě pravdu. My si to uvědomujeme, chceme a budeme to řešit...".
Místo toho budeme vysvětlovat a vysvětlovat. Nevysvětlitelné. Namísto skutečného řešení. 


Ruský plyn a Zelená dohoda - závislost a emise

Podobný princip, jako výše. Mají oči k vidění, ale nevidí. Uši k slyšení, ale neslyší. Při tlačení zideologizované "Zelené dohody" a jejich nástrojů, každý, až na čestné výjimky, přehlížel fatální zvyšování závislosti evropské energetiky a průmyslu na ruských fosilních palivech. V říjnu loňského roku ve zpravodajské zprávě při projednávání balíčku Fit_for_55 jsem k Sociálnímu fondu pro klimatická opatření uváděl: "Komise a některé členské státy tvrdí, že pravými důvody nárůstu cen je z cca 80 % nárůst cen plynu na globálních trzích a nikoliv politiky v rámci Zelené dohody pro Evropu. A že je nárůst cen jen přechodnou záležitostí, která se příští rok zase spraví. To ale je jen přání otcem myšlenky. Ceny energií ve střednědobém horizontu neklesnou, v nejlepším případě zůstanou stejně vysoko, spíše ale budou dále růst. Plyn souvisí s elektřinou. Evropa nemá nedostatek levné elektřiny, protože se v posledních letech zbavovala jak jaderných, tak uhelných zdrojů, ale nemá je adekvátně nahrazené obnovitelnými. Tím logicky stoupl význam plynových zdrojů. Plyn proto hraje a bude hrát čím dál tím větší roli v evropské energetice. A protože Evropa nemá žádný vliv na jeho cenu, je výsledkem explozivní růst ceny plynu a i elektřiny. Trend závislosti a trend spotřeby plynu (nahrazování uhelných tepláren a elektráren plynovými) bude dále růst a tím i cena plynu a tím i cena elektřiny. Nemluvě o energetické závislosti na zemích jako je Rusko. A především o emisích, které se spalováním (ale jistě také těžbou a přepravou!!!) plynu vypouští - těžko se dá v souvislosti s přechodem od uhlí k plynu hovořit o zelené energetice, je to pořád fosilní palivo."

Tihle nevěřící Tomášové, kteří toto ještě loni nechtěli vidět a slyšet, jsou dnes nejhlasitějšími bojovníky. Příště prosím myslet méně ideologicky a více strategicky, abychom ty dějiny neviděli pořád dokola se opakovat. Třeba Pobaltí od roku 2014 má jasno a tak taková Litva už odběr ruského plynu mohla utnout. Podobně Polsko a další země. Na opačném pólu je pak Německo, závislé na ruském plynu z 55 %, ruském uhlí z 50 % a ruské ropě z 35%. A dál posílající do Ruska za fosilní paliva miliardy a blokující evropské dohody o ukončení odběru. Je neštěstím, že zrovna v nejhorším období od 2. sv. války nemá Německo představitele, kteří by dokázali uvažovat jinak, než jako hokynáři a píáristi...


Postupně se v regionu opravují vlaková nádraží, dojde i na to v Krásné Lípě
Konečně. Po mnoha a mnoha letech příprav. Chtěli bychom na Dráze národního parku mít hezké a reprezentativní nádraží Českého Švýcarska. V budově vznikne ubytovna s 10 pokoji, bistro, infostředisko, úschovna, veřejné toalety, obnoví se čekárna. Prostě proměnit i náplň budovy. Snad budou peníze. Více na Správě železnic.

Přijdeme o 180 miliard z NPO?
Jakoby na kolovrátku. V Senátu jsme k NPO přijali několik Usnesení, že předcházející vláda a Havlíčkovo MPO přípravu NPO zvoraly. Konkrétně dle auditu - k plnění NPO chybí 30 miliard korun, splnitelných cílů je pouze 67 %, 15% vyžaduje dodatečné financování, zbytek cílů je třeba upravit atd. Soustřeďme se zde zejména na co nejjednodušší administrativu a pravidla a podmínky pro žadatele a příjemce. To je alfa omega pro úspěšné a efektivní využití fondů. Nepřipravujme podmínky kvůli promile defraudantů tak, že to normálního uživatele dopředu odradí a na projekt se raději vykašle. Jsme v rostoucí krizi, která dopadá na čím dál víc lidí. Potřebujeme fungovat efektivně, rychle, flexibilně. Začněme likvidovat tu rostoucí horu administrativy, kterou jsme si v posledních letech stále více ztěžovali životy. Využijme krizí alespoň k tomu, že si začneme životy zjednodušovat alespoň v administrativě. Těch 180 miliard z NPO je dost na to, abychom se zjednodušováním opravdu začali.

Finger car
V Děčíně jsem nedávno mj. navštívil zajímavou firmu Trihorse, s.r.o. v Dělnické ulici. Nádherná výroba dřevěných hraček, vůně dřeva, spousty nápadů... Jsou opravdu dobří, nejen pro školy doporučuji "finger car", koukněte sami: https://www.trihorse.cz


Zahájení turistické sezony v Českosaském Švýcarsku

V Českém Švýcarsku jsme začátkem dubna zahájili turistickou sezónu. Již tradiční akce. Představitelé spolků a starostové z obou stran hranice se sešli a debatovali ve vlaku z Liberce a dále po Dráze národního parku jako spojnici Lužických hor, Českého a Saského Švýcarska. Dráhu národního parku lze od letoška využít i s přívozem přes Labe za jednu cenu (např. pro návštěvu Pravčické brány či lodiček v soutěskách půjde nechat auto třeba v Děčíně, odtud dojet vlakem do Schöny a následně přívozem do Hřenska, a to stále za jednu jízdenku ve výhodném tarifu DUK). Představila se také trasa nové Hřebenovky, která propojuje v tomto úseku nejhezčí místa pro pěší turisty, pokřtili jsme nové číslo "Zážitků v Českosaském Švýcarsku pro roky 2022-2023", které jsou již k dispozici v regionálních informačních střediscích atd.
Zkrátka, sezóna otevřena, přijeďte se podívat...

Činnost našeho Výboru za rok 2021
V posledním čísle časopisu Senát se na straně 12 a 13 můžete seznámit s činností mnou vedeného Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR za rok 2021.

Přeji hezké jaro.

Váš senátor,
Zbyněk Linhart