Kovidové zákony, žádost Maláčové, Pravčická a kemp Mezní Louka, Severozápad a Rada UK...

05.02.2021

Zdravím vás v tento zvláštní a zimní čas,

zasílám jen několik informací, případně podrobnější info v odkazech.

A) Na přelomu roku jsme v Senátu projednávali řadu tzv. kovidových zákonů, většinou v nouzovém režimu, ve kterých se snažíme předejít opakovanému projednávání. Např. to byly:

1. novela kompenzačního bonusu, kterou jsme se snažili prosadit dlouhodobě, a která rozšiřuje možnost čerpat kompenzační bonus v době ekonomických omezení i na OSVČ, jež jsou v insolvenci nebo které jsou zároveň i pěstouny a terénními pracovníky sociálních služeb atp. S drobnými úpravami vracíme do Poslanecké sněmovny, podobně jako několik dalších zákonů.

2. kompenzace pro obce a kraje, kterým budou způsobeny výpadky - kompenzacemi pro podnikající osoby, protože ty jsou odebírány ze sdílených daní, tedy z více než třetiny čerpány z příjmů samospráv (od začátku října už jde o miliardy korun). Ponížení těchto daní bude vyplývat i z tzv. daňového balíčku a v součtu půjde o další miliardové ztráty. Přitom je zřejmé, že samosprávy jsou základem pro investice v regionech.

3. Zamítli jsme návrh krizového zákona, kterým si vláda chtěla vytvořit prostor pro udílení velikých pokut firmám a občanům. Návrh zákona neodpovídal předvídatelnosti práva. Vláda by se měla nedříve naučit vydávat opatření natolik jasná a srozumitelná, aby dotyčný věděl přesně, co, kdy a proč je zakázáno a povoleno, a za co a proč může být následně potrestán. A sama je dodržovat (a její příslušníci). Až potom dávat likvidační pokuty pro ostatní!

B) Dalších mnoho zákonů, jako např.:

1. schválená novela zákona o hasičském záchranném sboru upravuje například propojení zasahujících jednotek hasičů s jinými informačními systémy a především snadnějšího proplácení zásahů u autonehod, aby se nemuselo zbytečně a neustále administrovat.

2. Novela horního zákona řeší reálné a dostupné zůstatky na rezervách těžebních společností sloužících k následné rekultivaci vytěženého prostoru. V Senátu jsme navrhli přerozdělení (i tak nízkých!) poplatků za vytěžené suroviny ve prospěch krajů. V případě našeho Ústeckého kraje by šlo o cca 180 mil. Kč ročně jen pro kraj, další miliony pro obce. Doufám, že alespoň tento zákon podpoří poslanci ze Severozápadu, protože největší těžby (uhlí) a také její důsledky jsou právě zde! (našim poslancům jsem to připomněl, i když, bohužel, o senátních vratkách hlasují poslanci vládní koalice dost ideologicky!)

C) Před rokem a půl jsem byl u ministryně Maláčové mj. ve věci tzv. sociálních dávek na bydlení a zaměstnávání. Na prosincovém plénu jsem na ni měl několik dotazů, a protože mi opět neodpověděla (tedy mluvila dlouze!), poslal jsem jí tyto dotazy a připomínky písemně (dopis ministryni Maláčové). Nejen v tomto případě platí, že v centrální státní správě jsou hromady lidí (týmů, komisí, ...), kteří vše vidí z pohledu své pražské kanceláře a teoretických úvah.

D) Začátkem ledna byl zahájen příjem žádostí do Programu podpory obcí v národních parcích a tentokrát za hodinu a půl byla alokace ve výši 100 mil. Kč vyčerpána. Ukazuje se, že když už se nastaví dobré podmínky, zájem je velký. V Radě SFŽP jsem vloni v létě prosadil usnesení, ve kterém navrhujeme ministrovi ŽP navýšit alokaci vždy na 200 mil. Kč. A znovu jsem o tom mluvil s ministrem. V polovině února to otevřu na Radě SFŽP.

E) Ministr životního prostředí Brabec "odpověděl" na moji žádost řešit ostudu kolem Pravčické brány. V jeho odpovědi se píše ...: "řešíme", "jednáme", "budeme zadávat studii", "snažíme se", ...(no, ovšem, ale to slyšíme a vidíme dlouhé a dlouhé roky, posun žádný). Opakovaně jsem s ním o tom mluvil i po zaslané odpovědi minulý týden v Senátu, stejně tak jako o problematice padajících stromů v soutěskách ve Hřensku atp. A řekl jsem mu, že jeho odpověď dostačující nebyla. Že budu vyžadovat konkrétnější reakci a že přidám další ostudný a neřešený problém. A tak jsem to sepsal a poslal. Dopisy naleznete zde.

F) Na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje jsem se opakovaně ptal, jak to bude dále s rumburskou nemocnicí. Předseda představenstva Zetek (jinak také ředitel žatecké nemocnice a starosta obce Hora Svaté Kateřiny ...) odpověděl, že vše řeší reálně Krajská zdravotní, do dvou týdnů bude hotova analýza (kolikátá...?), a asi k 1. 4. přejde rumburská nemocnice pod Krajskou zdravotní. Mezitím se dělá, že vše funguje.

G) I další vláda se vyhýbá tomu, aby u nás v ČR existovala snaha reálně a rychle zlepšit situaci v nejchudších regionech, tj, především na Severozápadě, který upadá. Našla další kličky a našla dvě. Na jednání krajského zastupitelstva jsem vyzval vedení našeho kraje k tomu, aby se proti tomu ozvalo, a pro jistotu jsem to poslal i písemně všem zastupitelům (zde Výzva Radě UK k naplňování cílů kohezní politiky pro region Severozápad) .... Je zajímavé, že podle nové statistiky se počet chudších - méně rozvinutých regionů zvětšil !!! (no to je úspěch !!!! regionální politiky!!!). A tak balík peněz z fondů EU na příští plánovací období určený pro chudé kraje se rozmělní mezi další - chudé, a tedy bohužel na větší území... a tím se to "rozplizne" ... (buď opravdu chudnou další kraje, anebo se "pracuje" se statistikami - obojí je velmi špatné!). Příští týden se s lidmi na úrovni vedení Senátu sejdeme se zastoupením EU v ČR . .. . .. . .

Přiměřeně dobré dny Vám přeje,

Váš senátor

Zbyněk Linhart