Dvacetileté výročí založení Českého Švýcarska, o.p.s.

20.12.2021

Dne 15. října 2021 se uskutečnila oslava 20 let existence obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

Po vyhlášení národního parku Saské Švýcarsko trvalo téměř 10 let, než vznikl národní park i na české straně. A tím to pro nás také začalo, tedy k 1. 1. 2000. Kolem všech aktivit vedoucích ke zřízení národního parku jsme byli hodně iniciativní a mimo jiné i tímto jsme přesvědčili orgány k přesunu sídla správy z původně zamýšleného Děčína do Krásné Lípy.

Protože ale správa národního parku jako státní organizační složka nemohla dělat mnohé aktivity, které byly v regionu potřeba, rozhodli jsme se já za město Krásná Lípa, RNDr. Patzelt jako první ředitel správy národního parku a PeadDr. Eichler za ZO ČSOP Tilia založit ještě obecně prospěšnou společnost navrch. V říjnu 2001 tak byla obecně prospěšná společnost České Švýcarsko zapsaná do obchodního rejstříku a jejím prvním ředitelem se stal tehdejší "civilkář" na správě, Mgr. Marek Mráz.

Z počátku byla společnost zaměřena zejména na environmentální výchovu a vzdělávání a na vytváření pozitivního image regionu. Postupně začala být společnost velmi úspěšná v získávání větších finančních prostředků na rozvojové projekty, zaměřené na podporu cestovního ruchu a ochranu životního prostředí, které byly financované převážně z mezinárodních fondů a strukturálních fondů Evropské unie. Obecně prospěšná společnost se tak stala hlavním regionálním hybatelem, který zde nastartoval zejména šetrný rozvoj cestovního ruchu, jenž byl vyhodnocen jako nejperspektivnějšího odvětví regionu.

Milníků na cestě rozvoje společnosti bylo spousta. Rozvoj turistické veřejné dopravy zavedením turistického autobus napříč národním parkem. Založení destinačního fondu, který sdružuje aktéry cestovního ruchu, státní správu, územní samosprávy a orgány ochrany přírody v podobě fyzických i právnických osob a představuje společný finanční zdroj pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Propojení se Saským Švýcarskem a spolupráce s Turistickým svazem Saské Švýcarsko. Desítky programů environmentálního vzdělávání, jak v nově vybudované expozici v Domě Českého Švýcarska, tak v terénu národního parku. Desítky turistických programů a desítky publikací, mnoho z nich oceněných v nejrůznějších soutěžích. Řada nově značených turistických cest a cílů. Desítky realizovaných projektů, zpracovávaných i pro obce. Masivní propagační a marketingové kampaně, které nesmazatelně zapsaly České Švýcarsko jako excelentní destinaci do podvědomí mnohé veřejnosti. Certifikace společnosti jako organizace destinačního managementu. Přistoupení čtvrtého zakladatele - Ústeckého kraje. Atd.

Chtěl bych popřát společnosti do dalších let stejný entusiasmus, s jakým jsme společnost zakládali a rozvíjeli. Doba se mění, mění se výzvy, mění se prostředí. Společnost, která chce úspěšně přežít všechny tyto změny, musí být flexibilní a soudržná zároveň. A jak to vidím já, naše organizace má, a to zejména díky lidem, které v ní a pro region pracují, zatím všechny předpoklady k tomu, aby v úspěšném rozvoji regionu i svém pokračovala stejně úspěšně i v dalších letech.

Zbyněk Linhart,

předseda správní rady o.p.s. České Švýcarsko,

předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR