Daňový balíček, regiony v transformaci, Pravčická brána, PF2021

21.12.2020

Vážení,

je prosinec, blíží se konec roku, máme advent. A v Praze se finišuje jako každý rok, přijímá se hromada zákonů, vč. těch zcela zásadních. Alespoň pár připomenu, to těch, které se budou dotýkat našich životů nejvíce:

1) Tzv. daňový balíček, který přišel do Senátu z Poslanecké sněmovny poslední listopadový týden! Má platit od 1. 1. 2021. Už předtím předseda vlády oznámil, že je to paskvil a katastrofa. Později se přidal prezident s tím, že zákon zamítne. Protože se blíží další rok, opět se spěchá. Šlo o to řešit další výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši dalších 135 mld. Kč. Výpadek samospráv by byl cca 43 miliard Kč bez kompenzací. V Senátu jsme se proto snažili především zmírnit dopady na samosprávy. Náš Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí schválil návrh, aby "kompenzace" samosprávám byly na úrovni 90 %. Bohužel na plénu většina schválila nepochopitelně jen něco přes 70% (někteří se chlubí, že zařídili až 84,07%, ale nemluví pravdu. Naopak způsobili, že kompenzace je min. o 10%, tj. o nějaké 3 miliardy, resp. 6 miliard Kč nižší!!!). Ale alespoň něco.

Jinak zmatky a kolotoče kolem balíčku a schvalování státního rozpočtu na rok 2021 dokládá neřízený chaos v centrální státní správě, která je jinak většinou na home-office a nefunguje už téměř vůbec (tedy šmeliny jim fungují).

2) Zřídili jsme pod naším senátním Výborem nově Podvýbor pro regiony v transformaci, s cílem věnovat se problematice strukturálně postiženým regionům, zaměřit se na efektivní přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu, především fondů EU, a řešení všech negativních jevů, s cílem upozorňovat vládu na nutnou podporu regionů formou investic, pobídek a podpory regionálních podnikatelů a samospráv atd. Na prvním jednání byly odprezentovány údaje k Modernizačními fondu, Plánu spravedlivé transformace, programům přeshraniční spolupráce. Byla mi i předána odpověď ministryně Dostálové na moje dotazy stran nedostatečné přípravy Česka a Severozápadu. Podle ministryně je vše v pořádku, do přípravy Fondu spravedlivé transformace a Plánu spravedlivé územní transformace byla vtažena široká škála subjektů, je ustanovena Transformační platforma, která pomáhá při přípravě a identifikaci vhodných transformačních projektů, zapojené subjekty mohou průběžně vše připomínkovat a jejich připomínky jsou zapracovány a zohledňovány, píše paní ministryně. Já tuto zkušenost nemám, chci se proto zeptat i Vás ostatních, zejména obcí, podnikatelů a neziskovek, máte dost informací? Podporu státu na přípravu projektů vnímáte jako dostatečnou? Jsou vaše lokální potřeby do Plánu transformace zahrnuty? Vaše připomínky zapracovány a zohledněny? Připomínkoval někdo, že v Ústeckém kraji z Fondu spravedlivé transformace celou alokaci mohou vyčerpat ministerstvem identifikované projekty velkých podniků (ČEZ, Lovochemie, Palivový kombinát Ústí atd.)?

3) Mnoho a mnoho let jsme svědky neutěšené situace na Pravčické bráně, příchodu k ní, jejího okolí i vstupu samotného. TOP turistické místo Ústeckého kraje, či spíše celé ČR, není dobrou vizitkou. A vybírání poplatků za vstup jde soukromé společnosti. Ostatní okolnosti jsou také kuriózní a dost ostudné. Mluvil jsem o tom s ministrem životního prostředí Brabcem a ten chtěl, abych mu k tomu napsal podrobnosti. Tak jsem tak udělal <zde dopis ministrovi k ostudnému stavu Pravčické brány>)

4) Resortu životního prostředí se týká i další velký problém. Roky v upozorňování na neřešenou problematiku účinné recyklace MŽP odpovídalo, že vše vyřeší nová legislativa. Ta po letech ve složitém balíku mnoha set stran textu 4 zákonů ale k potřebné změně nespěje. Naopak! Přinese zdražování systému, zvýšenou administrativu a stávající nefunkčnost separace, resp. následné recyklace jen ještě více ztíží! A tak část Senát zamítl, větší část alespoň trochu v těch několika dnech upravil, vč. odkladu platnosti o rok, aby byl ještě čas vyřešit změnou ty největší problémy a byl čas na prováděcí předpisy a přípravu ze strany všech zúčastněných. Bohužel, Poslanecká sněmovna na doporučení ministra ŽP všechny vratky ze Senátu přehlasovala a nechala ve svém původním znění. Tak až se zákony už za pár dní začnou uplatňovat a systém nebude fungovat, nenadávejte na senátory (což jsou často starostové, místostarostové, zastupitelé ...), ale na poslance a především na MŽP.

5) Mnoho let jsme usilovali o to, aby Ústecký kraj řešil situaci v rumburské nemocnici a také situaci ve fungování v záchranné službě v regionu z důvodů nefunkční nemocnice. Obojí nyní vlastní Ústecký kraj a od 1.1. 2021 bude i plně nemocnici provozovat. Požádal jsem proto hejtmana, aby se situací důkladně zabýval a urychleně vyřešil. Situace není vůbec dobrá.

Končí složitý rok a ten další, minimálně v jeho úvodu nebude, bohužel, o mnoho lepší. Snad nám ale i tato nepříjemná situace něco přinese, minimálně poznání toho, co je a co není důležité.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za podporu, spolupráci, především pak za Vaši angažovanost.

A především abych vám všem popřál příjemný zbytek adventních dnů, klidné a spokojené Vánoce a vše dobré v roce 2021 (PF2021 je hned pod úvodní fotografií labského kaňonu na mých nových webových stránkách. Snad se Vám budou líbit)

S úctou Váš senátor

Zbyněk Linhart