ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ A VĚCNÁ BŘEMENA – KDO TO PLATÍ A KDO TO MÁ PLATIT?

Máte na domě například střešní konzoly elektrického vedení a potřebujete zateplit či rekonstruovat střechu. Co musíte udělat podle stávajícího energetického zákona? Musíte požádat o přeložku vlastníka zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy, který to provede. Ale pozor, na vaše náklady. A to tak, že zadá tu práci svým pečlivě vybraným firmám. Tak pečlivě vybraným, že co se o těchto firmách říci nedá, že pracují za ceny v místě obvyklé. Naopak, pracují za ceny tak neobvyklé, že se vám protočí panenky, až uvidíte fakturu. Takže navíc k opravě střechy musíte vynaložit desetitisíce a mnohdy až statisíce za to, že vám energetický podnikatel skrze nějakou svou firmu zajistí přeložku konzole (nebo sloupu atp.). Se samotnou konzolí přitom nemáte společného nic jiného než to, že ji energetický podnikatel nechal umístit na vašem domě jako věcné břemeno, s čímž můžete tak akorát nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat.

Nebo máte například na svém pozemku energetické zařízení a je uložené mělko - tedy špatně. Při jakémkoliv řízení vás donutí, že to musíte uložit dle stávající normy - tedy hlouběji, co na tom, že blbě to mají oni!? A to vše na vaše náklady jako vlastníka nemovitosti. A opět za ceny i násobně dražší!

Ke zřizování podobných věcných břemen jsou podnikatelé v energetických odvětvích sice oprávněni s ohledem na veřejný zájem, ale proč byste, proboha, měli vy platit za to, když potřebujete například z důvodu rekonstrukce nějaké energetické zařízení přeložit nebo je zrezlé a potřebuje vyměnit? A to ještě navíc za přemrštěné ceny firem, které si na to vlastník soustavy najme, ale které musíte zaplatit vy?

Je jasné, proč si toto znění v minulosti energetické firmy prolobovaly do energetického zákona. Není jasné, proč toto neústavní a listinu základních práv a svobod porušující nařízení schválili poslanci. Co za to asi tak dostali odměnou od energetiků? Jak jinak si to vysvětlit...?

Když společnost jako celek profituje z inženýrských sítí, není možné, aby část nákladů na jejich zřizování a provoz nesly malé skupiny jednotlivců, jejichž pozemky a nemovitosti jsou takto zatíženy.

Abychom zarazili tyto nepřiměřené zásahy do vlastnického práva, navrhujeme se skupinou senátorů návrat k normálnímu stavu, tj. aby takové a podobné náklady hradili přímo vlastníci infrastruktury - tedy podnikatelé v energetice. Jedná se především o situace, kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele, kdy je nutné takové zařízení přeložit z důvodu rekonstrukce nebo nařízené demolice budovy nebo se jedná o zařízení na novostavbě stavebního pozemku, se kterým je potřeba hýbat. Další případy, kdy je nespravedlivé požadovat úhradu škody po žadateli, by pak řešil Energetický regulační úřad (návrh: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/86848/72815).

Je to prvotní návrh. Už při projednávání v Senátu se může změnit či upravovat. Až když ho plénum schválí (pokud pro v průběhu i nakonec bude nadpoloviční většina přítomných!), může jít do Sněmovny (a k vyjádření vládě - můžete mimochodem sledovat, jaké budou argumenty proti a kdo je bude vyslovovat. Hodně se tím odkryje. Začalo to hysterickou reakcí již při samotném předložení!)

Ale... Sněmovna to taky nemusí projednat vůbec nikdy - nemá lhůty. Na rozdíl od standardního procesu, kdy to jde od vlády přes Sněmovnu do Senátu - tehdy má Senát jen max. 30 dnů na projednání. Když to nestihne, platí automaticky, co schválila Sněmovna. V opačném směru není pro Sněmovnu nejen termín, ale ani povinnosti se senátním návrhem zabývat. To vyžaduje změnu Ústavy, ale to je zase jiná kapitola... poslanci senátorům neustoupí ani v daleko menších případech!