CENA SENÁTORA PRO OSOBNOSTI ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Informace o ocenění

Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a předseda správní rady Českého Švýcarska, o.p.s. oceňuje osobnosti za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska (území působnosti Destinačního fondu České Švýcarsko, senátní obvod Děčín).

"Žijeme v příhraničním regionu s krásnou přírodou, chráněnou národním parkem. Díky historickému vývoji ale náš region dlouho dobu ekonomicky, kulturně i sociálně zaostával. Až v posledních dvaceti letech se některé věci začaly měnit k lepšímu. To se nestalo samo o sobě. Za tímto trendem stojí dlouhodobé úsilí konkrétních, výjimečných lidí. Alespoň takto bych chtěl jejich přínos pro rozvoj Českého Švýcarska vyzdvihnout a symbolicky ocenit. A rád bych, aby se z udílení cen za rozvoj Českého Švýcarska stala tradice. Dobrých příkladů není a nebude nikdy dost."

- Ing. Zbyněk Linhart (rok 2018)

2023 CENA SENÁTORA ZA ROZVOJ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Ve 4. ročníku ceny za udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska za rok 2023, u příležitosti Dne Českého Švýcarska dne 26.8.2023, jsem ocenil následující osobnosti:

Božena Bortníková
paní Bortníková jako aktivní propagátorka a organizátorka koncertů klasické hudby – letos proběhne již 40. ročník - udržuje nehmotného kulturního dědictví v oblasti klasické hudby ve Šluknovském výběžku. Je dlouholetou předsedkyní Kruhu přátel vážné hudby, který pracuje ve Šluknově již přes 56 let. Podílí se na vzdělávání občanů i mládeže, například každoročními výchovnými koncerty pro základní školu i lesnickou školu. Koncertům obětuje nejenom svůj volný čas, ale často i své finanční prostředky.

Valdemar Grešík
Úspěšný podnikatel, mecenáš i angažovaný občan z Děčína. Již od roku 1990 v Děčíně jeho firma zpracovává a do celého Česka prodává bylinky, čaje, preparáty z bylin a další produkty na všechny možné neduhy, pro upevnění zdraví i pro potěšení. Jméno Grešík se postupně stalo synonymem kvalitního přírodního produktu, značka, která pronikla do povědomí každého Čecha. K rozvoji regionu významně přispěl také jako podporovatel kultury a mnoholetý děčínský zastupitel a zakladatel občanského hnutí Volba pro Děčín, jehož zůstává čestným předsedou.

Jan Košík
"Chlap na svém místě". "Borec". "Skvělý chlap". "Hrdina". Takové a podobné poklony lidi přidávají ke jménu Jana Košíka, veliteli dobrovolných hasičů z Hřenska. Odhodlání, odvaha, statečnost, výdrž a příkladnost, s jakou on a jeho lidé mnoho dní a nocí loni v létě čelili největšímu požáru v historii ČR, navzdory mnoha nepříznivým okolnostem a překážkám, zachránilo v regionu majetky i životy, stejně jako zbytky fauny a flory národního parku.

Jan Müller
Celý svůj život věnoval bez rozlišování pracovní doby péči o filipovskou poutní baziliku Panny Marie Pomocnice křesťanů jako kostelník a jako průvodce. Vždy ochoten s erudicí a znalostí provést křesťanského poutníka bazilikou a seznámit jej s legendou o zjevení Panny Marie a zázračným uzdravením Magdaleny Kade. Vedle asistence poutníkům a péči o baziliku také pomáhal kněžím a biskupům odsloužit stovky mší. I díky jeho příkladné péči o materiální a duchovní dědictví našeho regionu věhlas tohoto tajemného místa s uzdravující mocí přetrvává dodnes.

Jan Němec
Jako historik a archivář pro nás odkrývá i uchovává dějiny Děčínska a Šluknovska a buduje u veřejnosti hlubší vztah k tomuto regionu. Je autorem mnoha publikací a článků o nejsevernějších Čechách, ať věnovaným dějinám dopravy, průmyslovému podnikání nebo místním hasičům. Pořádá četné přednášky o historii regionu a organizuje vlastivědné exkurze. Letos už po 25 spoluorganizuje mezinárodní sraz majitelů motocyklů Čechie-Böhmerland. Této legendární motorce a jejímu legendárnímu konstruktérovi se věnoval také v jedné z mnoha svých knih.2020 CENA SENÁTORA ZA ROZVOJ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Ve 3. ročníku ceny za udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska za rok 2020 jsem u příležitosti Dne Českého Švýcarska dne 29.8.2020 ocenil následující osobnosti.


Renata Hergetová

Desetiletou usilovnou dobrovolnou prací, mimořádnou angažovaností a obdivuhodným příkladem, kterými strhávala a motivovala své přátelé, další obyvatele Českého Švýcarska a mnohé rodáky, kteří dnes žijí v Německu, dokázala ze zarostlé louky a lesních hald, kde se nacházely pouze zvlněné pahorky, zachránit a do nebývalé krásy obnovit zaniklý hřbitov ve Všemilech a učinit z něj tak opět plně funkční důstojné pietní místo. Mnoho z lidí se díky Renatě Hergetové dobrovolně podílí na obnově kulturního dědictví, přispívají finančními dary a stává patrony jednotlivých hrobů po těch, kteří v našem krásném kraji žili před námi. Podílí se i na dalších dobrovolných aktivitách spojených s obnovou památek, jako například Dolského mlýna.

Jiří Chlum

Koncertní virtuos a vynikající varhaník, absolvent teplické konzervatoře, který se věnuje koncertní a pedagogické činnosti u nás i v zahraničí. Je dlouholetým varhaníkem poutní baziliky Panny Marie ve Filipově, ve které založil letní mezinárodní festival "Varhanní duchovní hudba ve Filipově". Festival je pojat jako nekomerční s volným vstupem a těší se vysokému respektu v českém i německém vnitrozemí. Jiří Chlum za léta své neúnavné organizační práce, koncertováním a osvětou pomohl učinit ze severu Českého Švýcarska pozoruhodné kulturní dějiště, s centrem setkávání umělců, hudebních odborníků a široké laické veřejnosti.

Dagmar Kubíčková

K zahradnické profesi byla přivedena dědečkem, nadšeným ovocnářem amatérem. Absolventka Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě, která jako učitelka odborných zahradnických předmětů na Střední zahradnické škole v Děčíně-Libverdě vychovala několik generací zahradníků a floristů. Společně s manželem vybudovali rozsáhlé sbírky trvalek, tzv. políčka, kde se nachází 800 druhů a kultivarů trvalek, 350 kultivarů kosatců a 90 odrůd denivek, na volné ploše vysázeli na 10000 cibulí narcisů a tulipánů. V roce 1971 společně založili soutěž pro studenty s názvem Děčínská kotva a po dlouhých 30 let ji organizovali. Dnes je z Děčínské kotvy nevyšší floristická soutěž v České republice.

Jiří Rak

"Duše" Českého Švýcarska, jeden z největších znalců a neúnavných propagátorů regionu. České Švýcarsko je zejména díky jeho aktivitám za posledních 15 let v oblasti cestovního ruchu, turistické dopravy a přeshraniční spolupráce se saskými partnery jednou z vůbec nejlépe fungujících a hodnocených turistických oblastí v České republice. Podílí se i na organizování nesčetných poznávacích i jiných akcí, mnozí jej znají jako nezapomenutelného průvodce, aktivního člena Klubu českých turistů, navrhovatele mnoha fungujících dopravních spojení a obslužnosti, jako spojovatele lidí i produktů. Pro mnohé členy destinačního fondu i pro německé sousedy je jméno Jiřího Raka dnes již synonymem regionu Českosaského Švýcarska.

Jiří Vích

V roce 1988 založil cyklistický závod Tour de Feminin a až do loňského roku byl jeho jediným ředitelem. Pod jeho vedením proběhlo 32 ročníků závodu. Letos se pojede 33. ročník, s Jiřím Víchem již jako čestným ředitelem. Závod nese posledních pár let přízvisko "O cenu Českého Švýcarska". Tour de Feminin si za desítky let pod vedením Jiřího Vícha získal opravdové renomé, byl zařazen do programu "Rodinné stříbro Ústeckého kraje", poslední roky zájem o účast v závodě vysoce převyšuje jeho kapacity a celosvětový přesah závodu dokládá zastoupení závodnic ze 4 kontinentů. Jiřímu Víchovi se podařilo krásy regionu spojit s nejvyšší úrovní ženské silniční cyklistiky a založit hodnotnou tradici.

Děkuji za všechny zasílané návrhy a tipy na ocenění a vybraným osobnostem děkuji za jejich přínos regionu.


2019 CENA SENÁTORA ZA ROZVOJ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

Pět osobností převzalo od senátora Zbyňka Linharta ocenění za přínos k rozvoji regionu České Švýcarsko

Sobota 31.8. 2019, Krásná Lípa - U příležitosti Dne Českého Švýcarska si v druhém ročníku "Ceny senátora za rozvoj Českého Švýcarska 2019" převzali ocenění starostka Srbské Kamenice Jitka Voglová, badatelka Natálie Belisová, Jitka Tůmová ze Spolku pod Studencem, hudební pedagog Miroslav Lošťák a Václav Hieke z Klubu českých turistů.

"České Švýcarsko je nádherné. Není bohaté ale jen přírodou. Jsou to lidé, kteří spoluutvářejí jeho charakter. Touto cenou bych rád připoutával pozornost k životu a dílu místních mimořádných osobností, které nás obohacují a inspirují. Ocenění má vyzdvihnout jejich přínos pro náš region", řekl po předání cen Zbyněk Linhart.

I letos veřejnost poslala více než 30 návrhů na vyzdvižení díla či života osobností z nejrůznějších oborů, které se mimořádně zasloužily o rozvoj Českého Švýcarska. Vybraní laureáti obdrželi z rukou senátora Zbyňka Linharta tradiční mikovickou ozdobenou rybičku, vyrobenou speciálně pro tuto příležitost nožíři z Mikulášovic.

Držitelé ocenění za rozvoj Českého Švýcarska v roce 2019:

Jitka Voglová

Dlouholetá starostka obce Srbská Kamenice. Obec za jejího vedení získala v roce 2012 Zelenou stuhu, v roce 2017 Oranžovou stuhu a v roce 2013 Zlatou stuhu jako vítěz soutěže Vesnice roku. Pomáhala obnovit lesní divadlo, zřídit a provozovat vesnické muzeum, zasloužila se o opravy a vznik nových mostů a cest, pomáhala s projektem lesní školky, široce zapojuje obyvatele do dění a rozhodování o životě v obci a slouží tak příkladně místním i návštěvníkům obce a regionu.

Natálie Belisová

Vlastivědná badatelka a spisovatelka, autorku mnoha zajímavých publikací s vazbou k našemu regionu. Dlouholetou a příkladnou prací v oblasti péče o kulturní dědictví regionu a popularizační činností pomáhá prohlubovat povědomí široké veřejnosti o životě i bohatém historickém a duchovním odkazu našich předků na Děčínsku, v Českém Švýcarsku a Lužických horách.

Jitka Tůmová

Vede Spolek Pod Studencem, který realizuje celou řadu projektů v oblasti péče o památky, zdravé životní prostředí a volnočasové aktivity veřejnosti. Podílela se na záchraně unikátní technické památky - rozhledny na Studenci. Spoluorganizuje společenské a kulturní akce pro členy a veřejnost (zájezdy, výlety, kulturní vystoupení, společenské večery, besedy) v oblasti pod Studencem a na Českokamenicku.

Václav Hieke

Celoživotní turista a neúnavný propagátor regionu. Stál u obnovení Klubu českých turistů v Krásné Lípě, jejímž je předsedou, a u obnovy mnoha turisticky zajímavých míst a cest. Společně se členy klubu stojí za řadou společenských aktivit v regionu. V rámci KČT je uznávaným značkařem a znalcem regionu Českosaského Švýcarska.

Miroslav Lošťák

Hudební skladatel, dirigent a pedagog, zakladatel Rumburského komorního orchestru (1963). Celých 50 let působil v ZUŠ Rumburk, po většinu času jako její ředitel, kde vychovával žáky k lásce k hudbě. Přestože v loňském roce oslavil úctyhodné 85 narozeniny, je stále profesně aktivní a svůj čas i nadále věnuje práci s malými muzikanty.


2018 CENA SENÁTORA ZA ROZVOJ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Zbyněk Linhart ocenil 5 osobností za rozvoj Českého Švýcarska

22.4.2018, Krásná Lípa - Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín a předseda správní rady o.p.s. České Švýcarsko, dnes za přínos k rozvoji Českého Švýcarska ocenil dlouholetou starostku obce, prvního ředitele destinační společnosti, ředitelku zámku, vlastivědného badatele i středoškolského profesora.

Celkem 5 osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj regionu, dnes předal slavnou rybičku z mikulášovického Mikova jako symbolické ocenění jejich práce Zbyněk Linhart, senátor a předseda správní rady Českého Švýcarska, o.p.s.

Cenu získal první ředitel Českého Švýcarska, o.p.s. Marek Mráz, ředitelka Zámku Děčín Iveta Krupičková, starostka obce Růžová Helena Křížková, geodet a badatel Karel Stein a emeritní středoškolský profesor Emil Tuma.

"Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří zasílali návrhy. Přišly jich tři desítky. Nejvíce mě potěšilo, že lidi nejsou k sobě lhostejní, jsou vnímaví ke svému okolí a zajímají se o druhé. Veřejné poděkování za odvedenou práci ve prospěch regionu by si svým způsobem zasloužil úplně každý, koho veřejnost navrhla. Bylo pro mě z toho množství zaslaných návrhů opravdu velmi obtížné vybrat jen několik z nich", popsal Linhart.

Podle Zbyňka Linharta se má letos jednat o pilotní ročník a z oceňování a zviditelňování lidí, kteří se významně přičinili o rozvoj Českého Švýcarska, vytvořit tradici.

"Letos se sice nepodařilo odměnit každého, kdo by si to zasloužil, ale přesto se domnívám, že je výběr reprezentativní. Věřím, že má smysl každoročně udělování ceny opakovat a alespoň takto moci poděkovat všem těm, kteří pomáhali a pomáhají Českému Švýcarsku být stále lepším a přitažlivějším místem pro místní i návštěvníky", uzavřel Linhart.

Přehled oceněných osobností za mimořádný přínos k rozvoji regionu České Švýcarsko v roce 2018

Marek Mráz

Marek Mráz pomáhal v roce 2001 spoluzakládat obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko. Jako její dlouholetý první ředitel ze společnosti postupně učinil lídra v oblasti aktivit regionálního rozvoje a současně nastavil základní pilíře i dlouhodobou vize pro rozvoj a pozitivní prezentaci Českého Švýcarska, na nichž region stojí dodnes. Za rozvojové projekty, produkty a programy získalo České Švýcarsko za jeho vedení mnoho národních ocenění a region se z periferie zájmů díky jeho pionýrské práci postupně prosadil jako excelentní destinace.

Iveta Krupičková

Od roku 2000 jako členka občanského sdružení a od roku 2008 jako ředitelka Zámku Děčín, který město Děčín převzalo zpět do svého majetku v roce 1991 jako zcela zchátralou ruinu bez života, pomohla Iveta Krupičková postupnými opravami, navracením exponátů z původního vybavení, navozením historické atmosféry a organizováním celoročních atraktivních programů učinit z děčínského zámku nejnavštěvovanější hrad či zámek v Ústeckém kraji se stále rostoucí návštěvností.

Helena Křížková

Helena Křížková je nejdéle sloužící starostkou v obcích Českého Švýcarska. V čele obce Růžová stojí letos jubilejních 20 let. Během této doby se Heleně Křížkové podařilo postupným zvelebováním obce, investováním do infrastruktury a občanské vybavenosti a prací ve prospěch lidí zdvojnásobit počet obyvatel v Růžové, učinit z obce přívětivé místo pro podnikání regionálních výrobců, rodinných ekofarem a penzionů a letos po dvacetiletém úsilí příprav a bojů s úřady také dokončit a slavnostně otevřít architektonicky atypickou vyhlídkovou věž na Pastevním vrchu a obohatit tak region o další významnou atraktivitu.

Karel Stein

Karel Stein svým celoživotním a v sedmdesátých a osmdesátých letech zcela osamoceným úsilím, spočívajícím v pátrání v děčínském archívu, pročítání německé literatury, zpovídání německých pamětníků, sbírání příběhů a pátrání po původních místních názvech a zveřejňováním všech svých vlastivědných poznatků, pro nás objevil a zprostředkoval duchovní dimenzi a kulturní odkaz Českého Švýcarska. Vytvořil pevný most pro zajištění kontinuity regionu po výměně obyvatel v roce 1945 a pomohl tak obnovit patriotismus a renovovat vztah současných obyvatel k regionu Českého Švýcarska.

Emil Tuma

Středoškolský profesor Emil Tuma byl nejdéle sloužícím pedagogem rumburského gymnázia, kde vyučoval biologii a filozofii celých 45 let. Za svůj laskavý a moudrý přístup byl studenty vždy respektován i milován. Pan profesor v tisících svých bývalých studentů probudil celoživotní lásku k přírodě Českého Švýcarska a touhu po jejím objevování, pozorování a poznávání. Díky osvětě pana profesora mohou zůstat v naší paměti také stále živé odkazy významných botaniků z regionu Českého Švýcarska, jako byl Hans Marschner, Tadeáš Haenke, Johann George Göttlich či Wenzel Karl, o kterých pan profesor bádal, přednášel a psal.