CENTRÁLNÍ DISHARMONIZAČNÍ JEDNOTKA

Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí ČR (odbor 48...), ano, taková jednotka na financích opravdu existuje, poslala po letošních komunálních volbách na obce dokument, který nazvala "Řízení rizik spojených s hospodařením obce. Praktická příručka. Metodický pokyn CHJ7".

V úvodu se píše, že příručka je adresována primárně starostům obcí, kteří přistupují ke své funkci odpovědně a usilují o to, aby obec hospodařila s péčí řádného hospodáře, a že své využití příručka určitě najde i u zastupitelů a radních obce a zaměstnanců obecního úřadu.

A tak všichni, kteří se na úřadech cítili dostatečně zodpovědní, vesele tiskli, aby četli, archivovali, řídili se metodicky a harmonizovali se.

Avšak ukázalo se, že stránky praktické příručky jsou jaksi, ehm, nepraktické. Nedaly se přečíst. Písmo v tabulkách bylo chaoticky rozsypané jako čínský čaj. O obsahu ani nemluvě!

Harmonizační jednotka tak za pár dnů obcím rozeslala příručku znovu. Tentokrát s tabulkami již opravenými. Velkým plusem druhé verze bylo, že neměla 48 stránek, ale jenom 36.

Na obcích se tisklo podruhé...

...a začalo se číst, když to teď už šlo. Protože to nejde opominout, pokyn z ministerstva, zejména když novým starostům a zastupitelům má poskytnout návod, jak postupovat v nových funkcích správně. Ale i zde, ouha. Když harmonizační jednotka ministerstva nabádá starostu hledat odpovědi na otázky, které mu klade, posílá nešťastníka hledat odpovědi po odborech, které na obci třeba ani neexistují. A když ho pošle na odbor, který už na obci náhodou existuje, ten odbor zase nedělá to, co tam má starosta zjišťovat... Prostě každá obec dle velikosti a potřeb má to vnitřní uspořádání jiné, aby dokázala dle těchto svých potřeb fungovat. Alespoň tedy u těch obcí, kde to dosud z Prahy nezharmonizovali (což je jistě také jen dočasné).

Když se tedy nový starosta, rada, zastupitelé a obecní zaměstnanci po zásahu harmonizační jednotky vzpamatovali, zalitovali jen, že se v zavařených tiskárnách netiskne na papír toaletní. Pak by tisíce obecních úřadů v ČR alespoň tento rok již nemusely něco takového dokupovat, a mohla by být naplněna i praktičnost příručky. Ale tiskneme bohužel na papír, který je k tomuto účelu jaksi... prakticky nevhodný.

Zbytečně potištěný papír tedy zatříďme mezi papírový odpad, zavřeme oči a představme si svět, kde neexistují harmonizační jednotky, v nichž nepracují ministerští úředníci, kteří nevymýšlí zdaleka nejen pro starosty metodické a další pokyny, a kde se tak díky tomu tisíce lidí mohou věnovat užitečnějším a bohulibějším činnostem. Nebyl by takový svět harmonický?

Nepsal bych o tom, kdyby to nebyl tak typický a stále se rozšiřující nešvar na všech státních frontách. A úředníků, lejster a "harmonizací" stále a stále přibývá!

Váš senátor

Zbyněk Linhart