ALESPOŇ NĚJAKÉ SNÍŽENÍ PLATBY ZA ZEMĚDĚLSKOU PŮDU

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) má jistě svůj smysl. Jako ve všem jde ale o míru a metody její aplikace. Základem všeho je i v tomto především územní plánování, kterého jsou účastny úřady a orgány ochrany přírody i ochrany ZPF a v zásadě mají právo veta.

Je otázka, kde byli tito úřadové, když se ve velkém stavěly další a další velkosklady, haly, fotovoltaiky, nejen na polích kolem velkých měst, ale třeba i na úrodných lánech například na Litoměřicku.

V lednu 2015 jsme v Senátu projednávali novelu, která podmínky dále výrazně zkomplikovala a v některých případech zpřísnila a výrazně zdražila až moc, především u staveb k bydlení a veřejně prospěšných staveb vč. komunikací samospráv.

Proto jsme v Senátu navrhli několik změn, které směřovaly k vyloučení placení vynětí ZPF především právě v těchto případech. Sněmovna ovšem schválila zákon ve své původní verzi a tak od 1. dubna 2015 platí nové znění zákona.

Chce-li si např. někdo postavit rodinný dům a je v nějakém chráněném území, musí zaplatit už při vydání povolení i statisíce státu. A to chce jen stavět na svém pozemku v místě, kde to umožňuje územní plán!

Lidem, kteří se chtějí postarat sami o své bydlení tak stát zdražil výstavbu, kromě jiných poplatků a daní o statisíce za vynětí ze ZPF, zatímco na druhé straně vymýšlí systém sociálních dávek a příplatků na bydlení pro ty, co nepracují.

Takových absurdit bylo v zákoně opět více. Domluvili jsme se proto následně s několika poslanci a připravili jednoduchou novelu, která by osvobodila od placení za ZPF v případech, kdy jde právě o bydlení a veřejné stavby vč. komunikací.
Po měsících čekání, než se vůbec věc dostane na program Poslanecké sněmovny, připravila ministerstva komplexní úpravu po svém, kterou prosadila přes své poslance.

Z původního návrhu zbyla jen část. A tak jsme nyní v Senátu navrhli upravit alespoň dvě věci. V zastavěné části obce (uvnitř - v centru) osvobodit od poplatku a souhlasu (tedy nutnosti nechat si zpracovat výpočet a posudky - za další peníze) alespoň výstavbu rodinných domů pro vlastní potřebu. A veřejně prospěšným stavbám v zastavitelném území snížit poplatek tak, aby se nenásobil ekologickými koeficienty.

Je to rozumný kompromis. Jak dopadne opakované hlasování v Poslanecké sněmovně snad budeme vědět na konci května.

Podobné úpravy zákonů se v Senátu snažíme dělat často, ne vždy úspěšně. Někdy nás přehlasuje již vládní většina v Senátu, jindy až Poslanecká sněmovna.

Váš senátor

Zbyněk Linhart